Seminari za globalne lidere na Harvard Kennedy School

Harvard Kennedy School poziva zainteresovane kandidate – potencijalne lidere iz tranzicionih zemalja, prije svega one koji se bave ekonomskim izazovima, javnim poslovima i različitim razvojnim projektima, da se prijave na kurseve koje organizuje Harvard Kennedy School u Massachusetts-u, Sjedinjene Američke Države.


harvard kenedy school

Harvard Kennedy School poziva zainteresovane kandidate – potencijalne lidere iz tranzicionih zemalja, prije svega one koji se bave ekonomskim izazovima, javnim poslovima i različitim razvojnim projektima, da se prijave na kurseve koje organizuje Harvard Kennedy School u Massachusetts-u, Sjedinjene Američke Države.

Detaljne informacije kandidati mogu dobiti na: www.exed.hks.harvard.edu , e-mail ee-admissions@hks.harvard.edu ili na telefon +1617 496 9000.

(unibl.org)