Savjeti za studente: Kako naučiti više za manje vremena?

Kako da naučite više za manje vremena? Da li je to uopšte moguće?


ucenje 1
Foto: Youtube

– Od sutra počinjem naučiti, spremit ću ispit za par dana i položiti, je najčešća rečenica među studentima.

Koliko smo puta pomislili da ćemo uspjeti spremiti težak ispit i da li smo bili svjesni težine istog? Veoma često i ostane u planu ta rečenica “sutra ću” jer nam se mnogo teško motivisati za učenje posebno za vrijeme pauze između ispitnih rokova.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

Šta je motivacija?

Tokom procesa učenja, motivacija je jedna od najvažnijih komponenti koja djeluje na ishode učenja, ali je istodobno i jedna od najtežih komponenti za mjerenje. Drugim riječima, faktori koji utiču na to hoće li neko učiti ili ne zaista su različiti.

Danas se u psihologiji motivacija najčešće definiše kao stanje u kojem smo iznutra pobuđeni nekim potrebama, željama ili motivima na određeno ponašanje usmjereno prema postizanju nekog cilja.

Studenti imaju razvijenu motivaciju za postizanjem cilja, samo je potrebno potaknuti kada “nije tvoj dan”.

Da li je moguće naučiti “više” za manje vremena? Odgovor na ovo pitanje donosi nam Ivan Kosogor.

 – Naravno da jeste i pored mnogih faktora koji utiču na to koliko ćete zapamtiti i razumjeti šta ste naučili u ovoj lekciji izdvojio sam tri.  Gdje, koliko dugo i na koji način učite utiče na to da li ćete gradivo zapamtiti i uspješno pripremiti za ispit i praktičnu primjenu.

Poslušajte savjete za adekvatno učenje u videozapisu: