Sarajevska ASU poziva glumice i glumce da prijave uznemiravanje i nasilno ponašanje

Akademija scenskih umjetnosti Sarajevo (ASU) je potaknuta objavama na nedavno otvorenoj Facebook stranici "Nisam tražila" pozvala sve one koji su iskusili uznemiravanje da to prijave u nadležne institucije ili menadžmentu ASU.


akademijascenskih umjetnosti 718787637

U kratkom saopćenju koje je objavljeno na zvaničnoj web stranici ASU, rečeno je kako je sarajevska akademija formirala prostor od povjerenja za sve studente, studentice i zaposlenike da prijave sva eventualna nedolična i nasilna ponašanja.

– U tom kontekstu, ASU se obavezuje da svako takvo ponašanje oštro sankcionira. Na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu nema tolerancije prema bilo kojoj vrsti zloupotrebe, zlostavljanja niti uznemiravanja. Nastavit ćemo sa poštivanjem digniteta svakog pojedinca, i etika će biti uvijek osnova našeg rada kao i do sada, navodi se u saopćenju.

Sve slučajeve koji spadaju u opisane kategorije moguće je prijaviti u pravnu službu ASU na mail: sekretar@asu.unsa.ba.