SAD: Zašto su žene brojnije na univerzitetima?

Posljednjih nekoliko decenija, na američkim univerzitetima studentice postižu bolje rezultate od svojih muških kolega: od osamdesetih godina brojčano ih je više na fakultetima, a od 1996. više diploma odlazi u ruke studentica. Prema podacima i predviđanjima američkog statističkog ureda za obrazovanje, trend dominacije žena na univerzitetima će se nastaviti i narednih godina, navodi magazin Good.is.


studentice

Posljednjih nekoliko decenija, na američkim univerzitetima studentice postižu bolje rezultate od svojih muških kolega: od osamdesetih godina brojčano ih je više na fakultetima, a od 1996. više diploma odlazi u ruke studentica. Prema podacima i predviđanjima američkog statističkog ureda za obrazovanje, trend dominacije žena na univerzitetima će se nastaviti i narednih godina, navodi magazin Good.is.

studenticeIstraživanja provedena među srednjoškolcima su također otkrila da djevojke imaju jaču želju da upišu fakultet: 59 posto učenica prvog razreda srednje škole kaže da namjerava završiti fakultet, dok to za sebe izjavi 53 posto njihovih drugova iz škole. Na završnoj godini srednje škole, taj procenat iznosi 96 posto među djevojčicama, a 90 posto među dječacima. Također, pedeset posto studentica smatra da je studiranje vrijednost u životu, dok to smatra samo 37 posto studenata.

‘Ženama diploma treba više nego muškarcima’

Međutim, koji je razlog takvoj ‘ženskoj dominaciji’ na fakultetima? Posljednje istraživanje koje je radio Pew Centar za istraživanje govori da ljudi vjeruju kako ženama više treba diploma, nego muškarcima, ako žele bilo šta napraviti u životu i ako se žele izboriti sa svijetom koji još uvijek ženu posmatra kao biće neravnopravno muškarcu, navodi se u izvještaju.

Istraživanje govori da, iako većina Amerikanaca vjeruje da je studiranje važno za bilo koga ko želi napredovati u životu, vjeruju da je to važnije za žene. Čak 77 posto ispitanika vjeruje da ženama treba univerzitetska diploma da bi napredovale, dok je za muškarce taj procenat 68 posto. Jednostavno rečeno, uvriježeno mišljenje je da će muškarac i bez mnogo formalnog obrazovanja moći dobiti relativno dobro plaćen posao, a da žena za istu poziciju mora biti visokoobrazovana.

Ovakva slika društva nepovoljna je i za žene i za muškarce, budući da generacije manje obrazovanih muškaraca znači i manje ‘uzornih građana’ za koje statistika govori da rjeđe imaju problema sa zakonom, redovno glasaju i imaju naviku volontiranja u društveno korisne svrhe. Osim toga, nejednakost koja vlada u društvu razočaravajući je razlog zbog kojeg se žene posvećuju obrazovanju, zaključuje Good.is.

(Radiosarajevo.ba)