RS: Odobren prenos 15 ECTS bodova

Na 14. sjednici održanoj u srijedu, 1.4.2015. godine, Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o visokom obrazovanju, po hitnom postupku.


Foto: Vlada RS
Foto: Vlada RS

Na 14. sjednici održanoj u srijedu, 1.4.2015. godine, Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o visokom obrazovanju, po hitnom postupku.

Izmjenama i dopunom ovog zakona studentima koji su upisali diplomski studij po odredbama Zakona o univerzitetu produžava se mogućnost studiranja za još jednu akademsku godinu po nastavnom planu i programu koji je važio u vrijeme kada su se studenti upisivali na diplomski studij.

Ove izmjene predložene su imajući u vidu da značajan broj studenata neće uspjeti ispuniti sve obaveze po starim nastavnim planovima i programima i okončati svoj diplomski studij do kraja akademske 2014/2015. godine, kako je propisano odredbom člana 148. stav 1. Zakona o visokom obrazovanju, čime bi se doveli u veoma težak položaj.

Pored toga, studentima koji studiraju po Bolonjskom principu daje se mogućnost upisa u narednu godinu u akademskoj 2015/2016. godini sa pravom prenosa najviše 15 ECTS bodova, bez obzira na to koliko je predmeta iskazano brojem bodova koji se prenose ili najviše dva predmeta, bez obzira na to sa koliko ECTS bodova su iskazani ti predmeti, saopšteno je iz Vlade RS.

(UIS/STUDOMAT.ba)