RS: Mnoštvo problema u izvođenju studijskih programa

Nedovoljan broj profesora, posebno asistenata u stalnom radnom odnosu, nedovoljna mobilnost nastavnog osoblja, te nedovoljno naučno-istraživačkog rada neki su od zajedničkih problema koje su pokazale dosadašnje analize kvaliteta rada visokoškolskih ustanova u RS.


agencija za akreditaciju visokoskolskih ustanova rs

Nedovoljan broj profesora, posebno asistenata u stalnom radnom odnosu, nedovoljna mobilnost nastavnog osoblja, te nedovoljno naučno-istraživačkog rada neki su od zajedničkih problema koje su pokazale dosadašnje analize kvaliteta rada visokoškolskih ustanova u RS.

agencija za akreditaciju visokoskolskih ustanova rsAnalizom dokumentacije, te posjetom ustanovama uočeno je da se u izvođenju studijskih programa javljaju slični problemi, među kojima su i nedovoljno razvijena metodologija ECTS bodova, nejasne i nerazvijene metode planiranja ispitnih rokova, neadekvatno predstavljene kompetencije, ishodi učenja, te problemi u definisanju izlaznih profila studijskih programa, navode “Nezavisne”.

“Agencija za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske predložiće nadležnim obrazovnim vlastima izmjene i dopune zakonskih rješenja koja se odnose na ove oblasti, a visokoškolskim ustanovama programe obuke odgovornog osoblja da bi razvijali kompetencije za efikasno uspostavljanje i razvoj sistema internog obezbjeđenja kvaliteta”, navodi se u godišnjem izvještaju u radu Agencije za akreditaciju visokoškolskih ustanova RS.

U izvještaju se dodaje da Agencija namjerava posebnu pažnju da posveti definisanju naknadnih aktivnosti koje će ustanove koje dobiju akreditaciju morati da provode, kao i druge preporuke za otklanjanje uočenih nedostataka u radu visokoškolskih ustanova u RS.

Prve akreditacije visokoškolskim ustanovama trebalo bi da budu izdate krajem januara ili početkom februara ove godine.

Akreditacije će biti izdavane na period od pet godina, a uslovi koje treba da ispune visokoškolske ustanove definisani su evropskim standardima u ovoj oblasti, koji su vezani za procedure uspostavljanja studijskih programa, postupak ocjenjivanja i rada sa studentima, kadrovskih, prostornih i drugih resursa u vezi sa obezbjeđivanjem kvaliteta rada visokoškolskih ustanova, kao i međunarodnom saradnjom i naučno-istraživačkim radom u visokoškolskim ustanovama.

Akreditacija, odnosno proces i potvrda osiguranja kvaliteta na nekoj visokoškolskoj ustanovi, predviđena je Bolonjskom deklaracijom koju je BiH potpisala 2003. godine, a koja se u RS primjenjuje od 2006. godine.

Smatra se da je akreditacija prvi, najvažniji segment procesa priznavanja diploma, jer evropske institucije, poslodavci, visokoškolske ustanove u prvom koraku priznavanja diploma vrše uvid u registar akreditovanih visokoškolskih ustanova.

Od ukupno 21 visokoškolske ustanove na prostoru RS, prijave za akreditaciju podnijelo je osam visokoškolskih ustanova, a tri ili četiri visokoškolske ustanove pripremaju interne akte za taj postupak.

(Nezavisne.com)