RS: Evropski programi – šansa i za studente i za profesore

Programi EU, kao što su Erazmus plus koji počinje ili Tempus koji se završava, nude ogromne mogućnosti za odlazak studenata i profesora na stručno usavršavanje u inostranstvo, ali i unapređenje naučno-istraživačkog rada i obrazovnog procesa na visokoškolskim ustanovama u RS.


Foto: Panoramio.com
Foto: Panoramio.com

Programi EU, kao što su Erazmus plus koji počinje ili Tempus koji se završava, nude ogromne mogućnosti za odlazak studenata i profesora na stručno usavršavanje u inostranstvo, ali i unapređenje naučno-istraživačkog rada i obrazovnog procesa na visokoškolskim ustanovama u RS.

Ovi programi predstavljeni su prošle sedmice u Banjaluci u okviru info dana koji je organizovalo Ministarstvo prosvjete i kulture RS da bi informisalo partnere u oblasti visokog obrazovanja – studente, visokoškolske ustanove, agencije u oblasti visokog obrazovanja i poslodavce, o značaju ovih programa, prenosi novinska agencija Srna.

Ministar prosvjete i kulture Goran Mutabdžija rekao je prije početka skupa da je za učešće u ovim programima neophodno otvarati studijske programe na engleskom jeziku u Republici Srpskoj kako bi se obezbijedila razmjena kadrova na bazi reciprociteta.

– Pred visokim obrazovanjem su veliki izazovi jer nemamo dovoljno sredstava za kvalitetno funkcionisanje naših visokoškolskih ustanova, a dio tih sredstava moraćemo da tražimo u evropskim fondovima i na način da naši kadrovi budu dio evropskog obrazovnog prostora, rekao je Mutabdžija novinarima u Banjaluci.

Prorektor za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu Dejan Bokonjić rekao je da gledajući finansijske tendencije u Srpskoj ne mogu očekivati velika ulaganja u visoko obrazovanje, ali su zato na raspolaganju milijarde evra u evropskim fondovima.

– S obzirom da smo i do sada koristili te fondove i dobijali veliki broj projekata, sada nas posebno raduje što nema limita za projekte, pa koliko budemo sposobni da napravimo dobrih projekata, toliko ćemo novca i dobiti, pojasnio je Bokonjić.

On je naglasio da raste i zainteresovanost studenata za ove projekte, ali da još nije dovoljna, prvenstveno zbog nedostatka internacionalizacije i otvorenosti domaćih fakulteta i nedovoljnog broja studenata i profesora u razmjenama.

– Studenti i dalje ne znaju šta dobijaju odlazeći na semestar ili dva u inostranstvo i ponovnim vraćanjem u naše visokoškolske ustanove. Postoji i objektivna teškoća da ono što vide u inostranstvu ne bude priznato kad se vrate, a postoji i jezička barijera, na čijem otklanjanju moramo da radimo, rekao je Bokonjić.

Erazmus plus, novi program Evropske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport, trebalo bi da omogući da više od četiri miliona ljudi dobije podršku za studiranje, osposobljavanje, rad ili volontiranje u inostranstvu.

Novi Erazmus sastoji se od svih dosadašnjih programa EU namijenjenih za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport uključujući programe Tempus, Erazmus Mundus, program cijeloživotnog učenja i “Mladi u akciji”, a trajaće od 2014. do 2020. godine.

Razlika između Tempusa i programa Erazmus plus je u tome što je Tempus program pomoći, dok se Erazmus plus i Program cijeloživotnog učenja odnose na saradnju.

(srna.rs)