RS: Doktoriraju zbog posla, a ne zbog nauke

Svake godine RS dobije oko 60 novih doktora nauka, a broj onih koji su stekli zvanje magistra ili specijaliste samo u 2013. godini bio je 329, podaci su Zavoda za statistiku RS.


Foto: Nezavisne novine
Foto: Nezavisne novine

Svake godine RS dobije oko 60 novih doktora nauka, a broj onih koji su stekli zvanje magistra ili specijaliste samo u 2013. godini bio je 329, podaci su Zavoda za statistiku RS.

Od 60 doktora nauka, koliko ih je to zvanje steklo u 2013. godini, većina ih je doktorirala u oblasti društvenih nauka (28), dok se ovim visokim naučnim zvanjem iz oblasti prirodnih i tehničkih nauka može pohvaliti samo njih 11, prenose Nezavisne novine.

Prema podacima Zavoda za statistiku RS, u posljednjih 12 godina RS je bogatija za 468 doktora nauka, a najviše ih je (67) odbranjeno u 2012. godini. Na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS pet doktora nauka čeka na posao, dok je taj broj za magistre 73. Daleko veći broj je onih koji na posao čekaju sa zvanjem mastera.

– Nije toliki problem hiperprodukcija kadra, koliko to što je ogromna većina ovih doktorata iz sfere društvenih nauka. Doktorati su posljednjih godina uglavnom iz oblasti prava, ekonomije i menadžmenta, a to nije u skladu sa potrebama na tržištu, mišljenja je Duško Jakšić, ekonomski stručnjak.

On dodaje da se i na privatnim fakultetima ova zvanja najčešće stiču u oblasti društvenih nauka te da mnogi doktoriraju da bi pobjegli od posla koji trenutno rade, a ne da bi se stručno usavršavali.

– U posljednjih 10 do 20 godina doktorati služe da bi se pojedinci lakše zaposlili, a sve veći broj njih nije zasnovan na naučno-istraživačkom radu, poručuje Jakšić.

(Nezavisne novine)