Riješite mozgalicu i provjerite svoje znanje iz matematike

Riješite mozgalicu i provjerite svoje osnovno znanje iz matematike, ali puno važnije ispitajte svoju logiku.


trokut e1602205515500

Na slici se nalazi broj 17 okružen sa 9 praznih kružića. Bit igre je da brojeve koji se nalaze na lijevoj strani rasporedite u kružiće, tako da dobijete zbir koji iznosi 17 sa svake strane trougla.

Npr. 1, 9, 5, 2. – u slučaju da saberete ove brojeve zbir je 17, tako treba biti na svakoj stranici trougla. Jedino pravilo je da se brojevi ne smiju ponavljati. Sretno!

trokut e1602205515500

Ipak niste matematičar koji je uspio riješiti ovu mozgalicu? Nema ni veze, pogledajte odgovor dalje u članku.