Razvoj tima JUSZZKS u funkciji sprovođenja reforme

JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo (JUSZZKS) i Projekat zapošljavanja mladih (YEP), uz podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), organizuju obuku za svih 140 zaposlenih u JUSZZKS.


Foto: Klix.ba
Foto: Klix.ba

JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” (JUSZZKS) i Projekat zapošljavanja mladih (YEP), uz podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), organizuju obuku za svih 140 zaposlenih u JUSZZKS.

Efikasnost bilo kog tima je uvjetovana metodologijom rada, koja je u slučaju JUSZZKS predmet reforme koja se sprovodi, a uspješnost je zasnovana na međuljudskim odnosima i saradnji između članova tima. Ovo je prvi put da se organizuje interna obuka za sve zaposlene u JUSZZKS, a i jedna od rijetkih u javnom sektoru.

U osmišljavanju koncepta programa YEP stručni tim se vodio činjenicom da team building program ima za cilj da razvije vještine jasno definirane komunikacije (pozitivna interna komunikacija kao faktor motivacije u poslovnim procesima), projektnog rada u timu i saradnje sa ostalim sudionicima u projektnom ciklusu (razvijajnje i maksimaliziranje grupne sinergije), donošenja odluka i rukovođenja (uspješno pregovaranje, upravljanje konfliktom, upravljanje vremenom i vođenje projekta), ali i shvatanje i prihvatanje činjenice da se zajednički uspjeh ostvaruje kroz pojedinačne doprinose i učinkovitost, a da je jačanje lojalnosti i pripadnosti kolektivu tijesno povezano sa razvojem zajedništva i istinskog dijeljenja ciljeva, vizije i misije JUSZZKS. Zbog toga je korištenje cjelovitih tematskih team building aktivnosti naročito relevantno za efikasan pristup timskom radu, koji je ključ reforme koja se sprovodi. Radionice će podsticati individualnu i timsku metodologiju rada, koju koriste u svakodnevnom obavljanju svojih poslovnih zadataka.

Za uspjeh reforme je neophodno ulagati u razvoj ljudi u timu kao glavnog postulata upravljanja ljudskim resursima, a na kojima je posebno zasnovana funkcija JUSZZKS, te je za polaznike neophodno steći uvid u:

  • Pet faza razvoja funkcionalnog tima
  • Uloge u timu (samoprocjena vlastitog doprinosa timskom radu)
  • Upravljanje učinkom u timu
  • Donošenje odluka konsenzusom
  • Određivanje prioriteta

Rad će biti organizovan u vidu simulacija koje nude istinski izazov i potpuno okupiraju učesnike. Iskustvo pokazuje da se radni timovi sastoje od uposlenika u različitim radnim jedinicama ili u istim radnim jedinicama, ali od osoba različitih iskustava, starosne dobi, različitim radnim stažom, interesima i stupnjem obrazovanja. Stoga team building program ima za cilj da razvijaju vještine komunikacija, donošenja odluka i rukovođenja, a sve sa ciljem kvalitetnijeg provođenja reforme JUSZZKS i isporuke kvalitetnije usluge krajnjim klijentima – nezaposlenim i poslodavcima, saopšteno je iz YEP-a.

(yep.ba)