Promocija univerzitetskih knjiga u Sarajevu

U Sarajevu je danas održana promocija novoizdanih univerzitetskih knjiga, čiji su autori predavači Sveučilišta/Univerziteta Vitez.


Promocija novoizdatih univerzitetskih knjiga autora predavača Sveučilišta/univerziteta "Vitez"
Promocija novoizdatih univerzitetskih knjiga autora predavača Sveučilišta/univerziteta "Vitez"

U Sarajevu je danas održana promocija novoizdanih univerzitetskih knjiga, čiji su autori predavači Sveučilišta/Univerziteta Vitez.

Promocija novoizdanih univerzitetskih knjiga autora predavača Sveučilišta/Univerziteta "Vitez"
Promocija novoizdanih univerzitetskih knjiga autora predavača Sveučilišta/Univerziteta “Vitez”

Na promociji su predstavljena sljedeća 4 djela: “MARKETING LOKACIJA” autor Philip Kotler i drugi, “PISANA DJELA NA POSLIJEDIPLOMSKIM  DOKTORSKIM  STUDIJAMA” autor Ratko Zelenika, “KVANTITATIVNI ASPEKT EKONOMIJE I BIZNISA” autori dr. Miodrag Jovičević i dr. Saša Vujić, te “KORPORATIVNO IZVJEŠĆIVANJE, REVIZIJA I ANALIZA” autori dr. Božo Vukoja i mr. Bojana Katić.

Prilikom promocije prisutnima su se obratili redovni profesori Sveučilišta/Univerziteta Vitez dr. sci. Slobodan Vujić,  prof. dr. Nikola Grabovac, prof. dr. Hasan Muratović, prof. dr. Boris Tihi, prof. dr. Kadrija Hodžić, prof. dr. Blagota Lučić, dr. sci.  Saša Vujić, prof. dr. Jusuf Kumalić i dr. Božo Vukoja.

Uz kratak osvrt na svaku knjigu, među kojima se nalazi i knjiga Philipa Kotlera, čiji je promotor prof. dr. Boris Tihi, naglašeno je da se radi o knjigama koje se koriste u radu i učenju sa studentima Univerziteta Vitez.

– Univerzitet Vitez vođen je vizijom savremenog, kvalitetnog i svrsishodnog obrazovanja i želi svojim studentima pružiti obrazovanje po najvišim standardima. Profesori na ovom fakultetu renomirani su profesori, koji prate najnovije trendove, imaju dugogodišnje iskustvo, a sam Univerzitet je razvio naučnu i poslovnu saradnju sa više akademskih institucija u BiH i šire, istakao je rektor Sveučilišta/Univerziteta Vitez prof. dr. Nikola Grabovac.

– Knjige koje danas promoviramo su rezultat višegodišnjeg znanstvenoistraživačkog rada naših profesora, a namijenjene su primarno studentima ekonomskih fakulteta, ali mogu biti dobar alat svim intelektualcima i onima koji će to tek postati, menadžerima, poduzetnicima, ekonomskim stručnjacima, institucijama, znanstvenicima i općoj javnosti, zaključio je rektor Grabovac.

(STUDOMAT.ba)