Profesorici Azri Hadžiahmetović dodijeljeno priznanje Ministarstva vanjskih poslova Japana

Priznanje je dodijeljeno za dugoročni doprinos uzajamnom razumijevanju između Japana i Bosne i Hercegovine.


Foto: Oslobođenje.ba

Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu sa ponosom objavljuje da je redovnoj profesorici Azri Hadžiahmetović dodijeljeno priznanje Ministarstva vanjskih poslova Japana. Priznanje je dodjeljeno za dugoročni doprinos uzajamnom razumijevanju između Japana i Bosne i Hercegovine.

Advertisements

Profesorica Hadžiahmetović je godine svoga rada i djelovanja posvetila studentima i obrazovanju novih generacija, ali i snažnom društvenom angažmanu i povezivanju naše zemlje sa svijetom i promocijom Bosne i Hercegovine u svijetu.

Uvijek je jasno isticala svoja iskustva i sticanja specijalističkih znanja u Japanu, te je kroz svoj angažman omogućila i da mlađe kolege sa Fakulteta imaju priliku posjetiti Japan i sticati nova znanja. Profesorica Hadžiahmetović je i predsjedavajuća Grupe prijateljstva Parlamentarne skupštine BiH za Japan.

Prof. dr. Azra Hadžiahmetović redovna je profesorica Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Univerzitetsku karijeru započela je završetkom studija u Sarajevu, postdiplomskim studijima u Beogradu i doktorskom programu u Ženevi koji okončava odbranom disertacije u Sarajevu. Specijalistička obrazovanja sticala je u Japanu, Velikoj Britaniji, Egiptu, a po osnovu međunarodne razmjene boravila je na univerzitetima u Njemačkoj, Velikoj Britaniji, Poljskoj, Italiji, Španiji, Irskoj, SAD, piše Radio Sarajevo.

Učesnica je brojnih međunarodnih konferencija, predavač na više univerziteta u inostranstvu, član akademske mreže WTO, GDN, IMF.

Član je Odbora ekonomskih nauka ANUBIH, brojnih ekspertskih i stručnih udruženja iz oblasti makroekonomije, evropskih integracija, međunarodne ekonomije, rodno odgovornog budžetiranja,…. Uz nastavu na predmetima iz oblasti ekonomske teorije i politike, rukovodilac je master studija Evropske studije.

Čestitamo profesorici Hadžiahmetović na ovom značajnom priznanju i prepoznatosti kao najeminentnijeg stručnjaka iz oblasti japanske ekonomije. Sretni smo da naši studenti mogu usvajati znanja od najboljih, saopćeno je iz Ekonomskog fakulteta UNSA.

Advertisements


Sviđa ti se objava? Podijeli je sa prijateljima!