Profesorici Azri Hadžiahmetović dodijeljeno priznanje Ministarstva vanjskih poslova Japana

Priznanje je dodijeljeno za dugoročni doprinos uzajamnom razumijevanju između Japana i Bosne i Hercegovine.


azra
Foto: Oslobođenje.ba

Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu sa ponosom objavljuje da je redovnoj profesorici Azri Hadžiahmetović dodijeljeno priznanje Ministarstva vanjskih poslova Japana. Priznanje je dodjeljeno za dugoročni doprinos uzajamnom razumijevanju između Japana i Bosne i Hercegovine.

Profesorica Hadžiahmetović je godine svoga rada i djelovanja posvetila studentima i obrazovanju novih generacija, ali i snažnom društvenom angažmanu i povezivanju naše zemlje sa svijetom i promocijom Bosne i Hercegovine u svijetu.

Uvijek je jasno isticala svoja iskustva i sticanja specijalističkih znanja u Japanu, te je kroz svoj angažman omogućila i da mlađe kolege sa Fakulteta imaju priliku posjetiti Japan i sticati nova znanja. Profesorica Hadžiahmetović je i predsjedavajuća Grupe prijateljstva Parlamentarne skupštine BiH za Japan.

Prof. dr. Azra Hadžiahmetović redovna je profesorica Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Univerzitetsku karijeru započela je završetkom studija u Sarajevu, postdiplomskim studijima u Beogradu i doktorskom programu u Ženevi koji okončava odbranom disertacije u Sarajevu. Specijalistička obrazovanja sticala je u Japanu, Velikoj Britaniji, Egiptu, a po osnovu međunarodne razmjene boravila je na univerzitetima u Njemačkoj, Velikoj Britaniji, Poljskoj, Italiji, Španiji, Irskoj, SAD, piše Radio Sarajevo.

Učesnica je brojnih međunarodnih konferencija, predavač na više univerziteta u inostranstvu, član akademske mreže WTO, GDN, IMF.

Član je Odbora ekonomskih nauka ANUBIH, brojnih ekspertskih i stručnih udruženja iz oblasti makroekonomije, evropskih integracija, međunarodne ekonomije, rodno odgovornog budžetiranja,…. Uz nastavu na predmetima iz oblasti ekonomske teorije i politike, rukovodilac je master studija Evropske studije.

Čestitamo profesorici Hadžiahmetović na ovom značajnom priznanju i prepoznatosti kao najeminentnijeg stručnjaka iz oblasti japanske ekonomije. Sretni smo da naši studenti mogu usvajati znanja od najboljih, saopćeno je iz Ekonomskog fakulteta UNSA.