Prodaja Studentskog doma u Nedžarićima

U rad Studentskog centra treba da se investira 30 posto sredstava, a ako ne bude tako, sve drugo je besmisleno, kaže direktor Kadrić.


studentski dom nedzarici paviljon prodaja

U rad Studentskog centra treba da se investira 30 posto sredstava, a ako ne bude tako, sve drugo je besmisleno, kaže direktor Kadrić.

studentski dom nedzarici paviljon prodajaU nacrtu budžeta Kantona Sarajevo za ovu godinu planirano je da se u budžet od 718 miliona KM unese i stavka od 10 miliona KM od eventualne prodaje Studentskog doma u Nedžarićima.

Kako je kazao Muhamed Kozadra, ministar finansija Kantona Sarajevo, te pare uračunate su u nacrt budžeta i kad dođe do prodaje, bit će na raspolaganju Vladi Kantona Sarajevo, prenosi sarajevsko “Oslobođenje”.

– Naša je procjena da će doći do prodaje u ovoj godini i da ćemo ove pare rasporediti po potrebi, kazao je ministar Kozadra.

Emir Kadrić,  direktor JU Studenski centar Sarajevo, naglasio je da nema ništa protiv prodaje Studentskog doma, ali da očekuje da dio sredstava bude na raspolaganju i ovoj ustanovi.

– Studentski centar, uposlenici i svi drugi neće dozvoliti da se sredstva od prodaje prioritetno daju za druge namjere, osim ako prvo ne podmire potrebe koje su dužni izmiriti prema nama, kazao je Kadrić.

Obnoviti paviljon 

Prema Kadrićevim riječima, 30 posto sredstava treba da se investira u rad Studentskog centra. Ako ne bude tako sve drugo je besmisleno.

– Mi raspolažemo objektom, mi ga održavamo i prema nama se moraju ispuniti obaveze. Bilo bi krajnje nekorektno prodati Studentski dom, a da se ne uredi paviljon, da se ne poprave kotlovnice, i ne sredi situacija sa strujom. Osim toga, bilo bi dobro jedan dio para dati za bazen na DIF-u, ili recimo, kupiti labaratorije za fakultete i studentski nivo na neki način dovesti u normalno stanje, istakao je Kadrić i dodao da njegov stav, podržavaju Sindikat, Upravni odbor i menadžment Javne ustanove “Studentski centar”.

(Oslobođenje)