Pripravnički program Best of South-East

Steiermärkische Sparkasse banka u saradnji sa Univerzitetom u Gracu najavljuje program za stažiranje “Best of South-East”, čiji je cilj unaprijeđenje i dalji program edukacije za talentovane i posvećene diplomce i učenike iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Makedonije.


best of south east uni gratz

Steiermärkische Sparkasse banka u saradnji sa Univerzitetom u Gracu najavljuje program za stažiranje “Best of South-East”, čiji je cilj unaprijeđenje i dalji program edukacije za talentovane i posvećene diplomce i učenike iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Makedonije.

Rok za prijavu je 6. mart 2015. godine, a mogu se prijaviti studenti prava ili ekonomije. Program pokriva troškove kursa jezika i smještaja i nudi mjesečnu platu od 420 eura.

Postoje dvije opcije programa koji traju godinu dana (od septembra do avgusta):

  • Diplomiranim studentima koji učestvuju u “Best of South-East” pripravničkom programu će takođe biti pružena mogućnost proširenja znanja stranog jezika pored njihove jednogodišnje obuke u Steiermärkische Sparkasse Bank ili u drugom Štajerskom biznisu, kao i pohađanje odabranih kurseva. Posljednjih mjesec dana pripravničkog programa biće završeno u jednoj od lokacija u Jugoistočnoj Evropi. Polaznici izabrani za program moraju završiti najmanje 16 ECTS kredita(evropski sistem prenosa i akumulacije bodova) / akademsku godinu na Univerzitetu u Gracu.
  • Studentima koji učestvuju u “Best of South -East” programu prakse i koji su na posljednjoj trećini studija, pružiće se mogućnost, tokom jednogodišnjeg boravka u Gracu, uzimanja kurseva relevantnih za završetak studija na njihovom univerzitetu. Dvomjesečno stažiranje na ljeto nakon završetka školske godine dobija učesnik snažno uključen u svakodnevno poslovanje Steiermärkische Sparkasse banke u jednoj od svojih lokacija u Štajerskoj ili u Jugoistočnoj Evropi. Kandidati izabrani za program stažiranja moraju završiti minimum 30 ECTS kredita / akademsku godinu na Univerzitetu u Gracu.

Zainteresovani kandidat treba da ispuni sljedeće minimalne zahtjeve:

  • Vrlo dobro poznavanje engleskog jezika i dobre vještine u njemačkom jeziku
  • Visoki nivo pismenosti u maternjem jeziku
  • Visoki stepen u ekonomiji ili pravu sa veoma dobrim ocjenama
  • Posvećenost, jake komunikacijske veštine, fleksibilnost, analitička i praktična ekonomska razmišljanja.

Apliciranje za program je proces u dva koraka:

  • Online prijava
  • Predaja dokumenata putem pošte.

Da primite kod za online aplikaciju kontaktirajte: christa.grassauer@uni-graz.at.

Za sve dodatne informacije posjetite ovaj link.

(mladi.info)