Prijavite se na konkurs za najbolju fotografiju na temu “Tradicija moga kraja” i osvojite vrijedne nagrade

Studenti i srednjoškolci, prijavite se na konkurs za najbolju fotografiju i osvojite vrijedne nagrade.


banner511

U okviru projekta “AGRObjektiv 2021“, koji sufinansira Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo, Asocijacija studenata Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta i ove godine raspisuje nagradni fotokonkurs za srednjoškolce i studente iz cijele Bosne i Hercegovine.

Cilj projekta je razvoj svijesti o značaju poljoprivrede i proizvodnje hrane, promocija bosanskohercegovačkog sela i agrara, ali i popularizacija fotografije i umjetnosti među mladima. Tema ovogodišnjeg konkursa je „Tradicija moga kraja“, a autori zadržavaju slobodu artističke ekspresije u okviru ponuđene teme.

Fotografije će biti objavljene na Facebook stranici ASPPF i ocjenjivat će se po osnovu dva kriterija; po principu najvećeg broja reakcija na fotografiju bira se 15 fotografija koje ulaze u uži krug izbora, a potom stručni žiri bira najkvalitetnije tri fotografije koje će biti i nagrađene.

Zbog i dalje nestabilne epidemiološke situacije, organizacija izložbe uživo nije izvjesna, ukoliko fotografije budu izložene sve informacije o izložbi bit će dostupne na stranici ASPPF.

Uslovi:

 •  Autori moraju biti upisani u srednju školu ili na neki od fakulteta/visokih škola u Bosni i Hercegovini, bilo koje godine i statusa. Organizator zadržava pravo da traži odgovarajuće potvrde na uvid.
 •  Fotografije moraju biti autorsko djelo kandidata koji istu prijavljuje, a organizator ne snosi nikakvu odgovornost u slučaju zloupotrebe autorskih prava prijavljenih fotografija na konkursu od strane učesnika ili trećih lica.
 •  Svaki autor može poslati maksimalno jednu fotografiju.
 •  Fotografije ne smiju sadržavati nikakve tekstualne poruke ili potpise.
 •  Autori se slanjem fotografije odriču autorskog prava na fotografiju u korist organizatora, a isti ih može koristiti u svrhu štampanja i objavljivanja u printanim ili elektronskim medijima, u promomaterijalima i drugim programskim aktivnostima, bez isplate dodatne naknade.
 •  Pravo prijave na konkurs nemaju članovi žirija koji će vršiti selekciju fotografija pristiglih na konkurs.

Tehnički detalji:

 •  Fotografije moraju biti snimljene fotoaparatom ili mobilnim telefonom u prihvatljivoj rezoluciji.
 •  Autori svoje fotografije šalju uz prijavu putem google forme
 •  Fotografije moraju biti u digitalnom formatu (JPG ili JPEG), ne veće od 10 MB.
 •  Prilikom prijave autori su dužni navesti svoje ime i prezime, godinu rođenja, prebivalište, školu/fakultet koji pohađaju, kontakt mail i broj telefona i uređaj kojim je fotografija snimljena (marka i model aparata/telefona).

Prijavom na konkurs, odnosno slanjem fotografija, autori prihvataju sve uslove i zahtjeve konkursa i izjavljuju da su fotografije njihove te da ne krše zakon i autorska prava druge osobe. Ukoliko se na fotografiji nalazi maloljetno lice autor fotografije potvrđuje da su roditelji/staratelji dali saglasnost, te da se fotografija može koristiti u skladu sa navedenim pravilima. Kontakt podaci prijavljenih kandidata se prikupljaju isključivo radi identifikacije i mogućnosti kontaktiranja istih radi realizacije projekta.

Organizator zadržava pravo da prihvati ili ne prihvati radove, odnosno prijave za koje smatra da ne odgovaraju temi postavljenog konkursa, za koje se smatra da nisu autorsko djelo prijavljenih učesnika, koje tehnički ne zadovoljavaju kriterije ili sadrže neprikladan sadržaj.

 • Konkurs ostaje otvoren za prijave od dana objavljivanja do 01.11.2021. godine u 23:59.
 • Fotografije će biti objavljene 05.11.2021. godine u 12:00 na Facebook stranici ASPPF u jedinstvenom albumu, a učesnici će ih moći dijeliti. Ocjenjivanje za pojedinačne fotografije će se obaviti po principu najvećeg broja reakcija (lajkova).
 • Finalno brojanje reakcija će se izvršiti u 12:00, 12.11.2021. godine (7 dana nakon objave), a 15 fotografija odabranih na taj način ulaze u uži krug izbora.
 • Fotografije koje su ušle u uži krug izbora potom ocjenjuje tročlani žiri, koji donosi konačnu ocjenu.
 • Biraju se tri najbolje ocjenjene fotografije, a autori istih će biti nagrađeni.

Za sva dodatna pitanja možete kontaktirati Asocijaciju studenata Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta: