Prezentirani Erasmus Mundus programi na sarajevskim fakultetima

Nakon promotivnih turneja Erasmus Mundus Action 2 programa u četiri bosanskohercegovačka grada: Banjaluci, Mostaru, Sarajevu i Zenici, Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu obavila je promotivnu turneju i na fakultetima/akademijama Univerziteta u Sarajevu.


erasmus mundus akcija 2 unsa1

Nakon promotivnih turneja Erasmus Mundus Action 2 programa u četiri bosanskohercegovačka grada: Banjaluci, Mostaru, Sarajevu i Zenici, Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu obavila je promotivnu turneju i na fakultetima/akademijama Univerziteta u Sarajevu.

erasmus mundus akcija 2 unsa1U cilju širenja informacija o mogućnostima za stipendiranje mobilnosti i akademske razmjene na partnerskim univerzitetima u Evropskoj uniji, stručni saradnici za međunarodnu saradnju i koordinatori programa Erasmus Mundus i njegovih projekata JoinEU-SEE, Basileus, Sigma, Euroweb i Eraweb su u decembru 2012. godine održali prezentacije na fakultetima/akademijama Univerziteta u Sarajevu namijenjene studentima, nastavnicima i saradnicima Univerziteta.

Prezentacija se sastojala od predstavljanja programa Erasmus Mundus i njegovih ciljeva, uvjeta prijavljivanja i potrebne dokumentacije, a posljednji dio je ostavljen za pitanja i odgovore.

Prezentacija je održana na slijedećim fakultetima: Muzičkoj i Akademiji likovnih umjetnosti, Ekonomskom, Elektrotehničkom, Medicinskom, Pravnom, Stomotološkom, Prirodno-matematičkom, Farmaceutskom, Filozofskom, Mašinskom, Šumarskom, Veterinarskom fakultetu, te na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Fakultetu političkih nauka, Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja, Fakultetu za saobraćaj i komunikacije i Fakultetu zdravstvenih studija.

“Na osnovu postavljenih pitanja može se zaključiti da su studenti upoznati sa programom na osnovu prezentacija održanih prethodnih godina, kao i na osnovu iskustava dosadašnjih stipendista. Kao načine na koje su dolazili do informacija o info danima, studenti su naveli posjete Sajmu stipendija, Facebook, web stranice Univerziteta u Sarajevu i njegovih članica i druge”, izjavio je Adnan Rahmić, stručni saradnik za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu za portal Stipendije.ba.

Rahimić je naglasio da je statistika pokazala veliku prisutnost studenata na prezentacijama (više od 300 posjetilaca) te da je najviše studenata koji su zainteresirani da jedan ili dva semestra provedu na jednom od evropskih univerziteta.

U toku su konkursi za JoinEU-SEE IVBasileus IV, SIGMA, EUROWEB i ERAWEB i svi su otvoreni do 1. februara 2013. godine, osim za projekt Eraweb, čiji je rok za prijavu 01. april 2013. godine.

Za aktuelne konkurse za stipendiranje mobilnosti moguće je podnijeti prijavu za stipendije u trajanju od 1 do 34 mjeseca na svim nivoima studija – dodiplomskog, postdiplomskog, doktorskog i postdoktorskog.

Iznosi stipendija su od 1000 eura za dodiplomske i postdiplomske studije, 1500 eura za doktorske i 1800 eura za postdoktorske boravke.

Određeni broj stipendija namijenjen je studentima, nastavnicima i saradnicima drugih javnih i privatnih visokoškolskih institucija u Bosni i Hercegovini, a koji nisu direktni partneri u projektu.

(stipendije.ba)