Praksa za studente prava u Vijeću Evrope

Vijeće Evrope u saradnji sa Evropskim udruženjem studenata prava (ELSA) nudi mogućnost obavljanja pripravničkog staža za studente prava, u trajanju od tri mjeseca počev od 01.9.2013. godine.


vijece evrope strasbourg

Vijeće Evrope u saradnji sa Evropskim udruženjem studenata prava (ELSA) nudi mogućnost obavljanja pripravničkog staža za studente prava, u trajanju od tri mjeseca počev od 01.09.2013. godine.

elsa international

Evropsko udruženje studenata prava (The European Law Students’ Association) je međunarodna, nezavisna, nepolitička i neprofitna organizacija vođena od strane samih studenata. Sastoji se od studenata i nedavnih diplomanata prava širom Evrope koji su zainteresovani za akademski i lični razvoj kao dodatak svojim studijima na univerzitetima.

Prijave se šalju na e-mail adresu vpstep@elsabih.com do 15. jula 2013. godine, a više informacija o praksi i uslovima apliciranja možete pronaći na www.elsabih.com.

(STUDOMAT.ba)