Pozivnica za međunarodni naučni skup “Status i modeli izučavanja metodike u nauci i obrazovanju”

Ovaj skup predstavlja priliku za istraživače, edukatore i stručnjake da zajedno istraže trenutni status i različite modele pristupa proučavanju metodika u domenu nauke i obrazovanja.


PLAKAT NAUCNI SKUP

Ovaj skup predstavlja priliku za istraživače, edukatore i stručnjake da zajedno istraže trenutni status i različite modele pristupa proučavanju metodika u domenu nauke i obrazovanja.

Međunarodni naučni skup “Status i modeli izučavanja metodike u nauci i obrazovanju” održat će se 20. i 21. novembra 2023. godine sa početkom od 9:00h u prostorijama Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.