Poziv za učešće na predavanju ”Značaj volonterizma u razvoju profesionalne karijere”

Cilj treninga je upoznati učesnike i učesnice s prednostima volontiranja.


close up people volunteer teamwork putting finger star shapehands togetherstack handsunity teamwork world environment day
Ilustracija: STUDOMAT

Cilj treninga je upoznati učesnike i učesnice s prednostima volontiranja općenito, istaknuti važnost volontiranja u razvoju profesionalne karijere te pružiti uvid u mogućnosti volontiranja u kulturnom sektoru kao potencijalnoj prilici za napredak u karijeri u kulturi.

Predavanja će se održati u dva različita termina:

  1. Značaj volonterizma za razvoj profesionalne karijere u četvrtak, 23. novembra 2023. godine u 17 sati
  2. Značaj volonterizma za razvoj profesionalne karijere u kulturi u petak, 24. novembra 2023. godine u 17 sati

Prijave su otvorene do srijede, 22. novembra 2023. godine do 10 sati, a moguće su putem linka.

Organizator zadržava pravo promjene termina predavanja o čemu će svi izabrani sudionici biti obaviješteni putem email-a.

Projekt CoolTure podržan je u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2, koji finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), uz podršku Grada Mostara.