Poziv za prijavu: Summer University Srebrenica 2013

Pozivaju se zainteresovani studenti da se prijave za prvu komponentu programa Summer University Srebrenica 2013 koja će trajati od 1. srpnja/jula do 11. srpnja/jula 2013. godine. SUS 2013 prihvaća 40 istraživača koji će biti odabrani na temelju njihove akademske izvrsnosti.


summer university srebrenica 2013

Pozivaju se zainteresovani studenti da se prijave za prvu komponentu programa Summer University Srebrenica 2013 koja će trajati od 1. srpnja/jula do 11. srpnja/jula 2013. godine. SUS 2013 prihvaća 40 istraživača koji će biti odabrani na temelju njihove akademske izvrsnosti.

summer university srebrenica 2013Sudionici koji planiraju nastaviti svoje istraživanje izvan 11. srpnja/jula 2013. godine moraju biti kandidati na magisteriju i doktoratu ili istraživači akademske ili istraživačke ustanove.

Uvjet za prijavu: aktivno i tečno znanje engleskog jezika

Ne postoje specifični zahtjevi za državljanstvom, a svi sudionici dobivaju besplatnu sobu i hranu, kao i pokrivene putne troškove unutar Bosne i Hercegovine. Sudionici sami moraju pokriti svoje putne troškove do Srebrenice.

Rok za prijavu je 14. lipanj/juni 2013. godine, a datum obavijesti o prihvaćanju 15. lipanj/juni 2013. godine.

Prihvaćeni podnositelji zahtjeva moraju potvrditi svoje sudjelovanje do 21. lipnja/juna 2013. godine.

Za sve upite, javite se na e-mail: apply@potocarimc.ba

Detaljne informacije o program i načinu apliciranja, potražite na linku: sus.potocarimc.ba

(STUDOMAT.ba)