Poziv studentima: Simulacija parlamenta o Zakonu o zabrani diskriminacije

ELSA BiH (Evropsko udruženje studenata prava BiH) 17. maja organizuje simulaciju parlamenta o Zakonu o zabrani diskriminacije.


parlament zgrada

ELSA BiH (Evropsko udruženje studenata prava BiH) 17. maja organizuje simulaciju parlamenta o Zakonu o zabrani diskriminacije.

parlament_zgradaSimulacija će se održati u Plavoj sali u zgradi Parlamentarne skupštine BiH, a prijave traju do 5. maja 2013. godine. ELSA BiH vam omogućava da učestvujete u samoj organizaciji simulacije kroz djelovanje u radnoj grupi (fundraising, marketing i PR) i na taj način obogatite svoje iskustvo i CV.

Više informacija možete dobiti na Facebook stranici ili putem e-maila secgen@elsabih.com.

The European Law Students’ Association (ELSA) odnosno Evropsko udruženje studenata prava je međunarodna, nezavisna, nepolitička, neprofitna organizacija vođena za i od strane samih studenata. Sastoji se od studenata i nedavnih diplomanata koji su zainteresovani za akademski i lični razvoj kao dodatak svojim studijima na univerzitetima. ELSA pruža studentima savršenu platformu za razvoj svojih postojećih vještina, stjecanje novih te upoznavanje studenata i pravnika širom Evrope.

(STUDOMAT.ba)