Poziv na “Osnovni trening iz izgradnje mira”

Centar za nenasilnu akciju (CNA) Sarajevo/Beograd je objavio poziv za Osnovni trening iz izgradnje mira, koji će biti održan od 28.6. do 8.7.2013. godine na Mavrovu, Makedonija.


Osnovni trening iz izgradnje mira 2013

Centar za nenasilnu akciju (CNA) Sarajevo/Beograd je objavio poziv za Osnovni trening iz izgradnje mira, koji će biti održan od 28.6. do 8.7.2013. godine na Mavrovu, Makedonija.

Osnovni trening iz izgradnje mira 2013Trening iz izgradnje mira je vid mirovnog obrazovanja koji CNA praktikuje već više od četrnaest godina radeći s ljudima sa područja bivše Jugoslavije, nastojeći na taj način potaknuti saradnju i izgradnju mira i povjerenja među narodima Balkana.

Teme koje se najčešće obrađuju na treningu su nasilje, razumijevanje sukoba, suočavanje s prošlošću, izgradnja mira, nenasilna akcija, kreativna razrada konflikta, uloga spolova u društvu, tolerancija, diskriminacija itd. U radu se koriste različite metode interaktivnog rada – plenarne diskusije, rad u malim grupama, iskustvene vježbe, analiza štampanog i video materijala, igre uloga i druge slične metode.

Za učešće na treningu je nužno izdvojiti punih deset dana. Za sve učesnike/ce će biti osiguran smještaj u dvokrevetnim sobama, sa doručkom, ručkom i večerom. Troškove smještaja, hrane, puta i potrebnih materijala za rad snosi organizator.

Rok za prijavu je najkasnije do 2.6.2013. godine.

Više informacija o samom treningu možete pronaći ovdje.

(www.mreza-mira.net)