Potpisan memorandum o saradnji između Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS), kompanije ASSECO SEE i ZiraatBank BH d.d.

U ponedjeljak, 05.03.2018. godine Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS), kojeg zastupa rektor, dr. Tahsin Erkan Türe; kompanija ASSECO SEE, koju zastupa predsjednik upravnog odbora Mirza Ustamujić i ZiraatBank BH d.d., koju zastupa direktor banke Ali Riza Akbaş potpisali su Memorandum o razumijevanju (MOR).


MoR IUSa

MOR-a je formalno uspostavljanje međusobno korisne saradnje i osiguranje stažiranja IUS-ovim studentima, a u cilju daljeg razvoja njihovih profesionalnih kompetencija kroz mogućnosti stažiranja za kvalifikovane studente IUS-a i stručno usavršavanje.

Implementacijom ove saradnje koordiniraće Centar za razvoj karijere Internacionalnog univerziteta u Sarajevu.

Potpisnici Memoranduma izrazili su posebno zadovoljstvo uspostavljanjem međusobne saradnje i podrške sticanju i širenju znanja, vještina i iskustava.

(STUDOMAT.ba)