Potpisan Memorandum o razumijevanju između UNDP-a i Univerziteta u Sarajevu

Cilj je unapređivanje znanja i vještina mladih koji podržavaju održivi i inkluzivni rast Bosne i Hercegovine.


undp unsa

Gospođa Steliana Nedera, rezidentna predstavnica UNDP-a u BiH, i prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu, danas su potpisali Memorandum o razumijevanju između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) i Univerziteta u Sarajevu, s ciljem omogućavanja strateškog partnerstva koje će inicirati ciljani doprinos visokom obrazovanju u unapređivanju znanja i vještina mladih koji podržavaju održivi i inkluzivni rast Bosne i Hercegovine.

Potpisani Memorandum o razumijevanju omogućit će saradnju između strana koje okupljaju nauku, istraživanje i razvoj, a predviđa ostvarivanje saradnje kroz sljedeće aktivnosti:

  • zajedničko dizajniranje i provođenje obrazovnih inicijativa i inicijativa za učenje koje uključuje mlade ljude u inovativna razmišljanja i razmišljanja okrenuta budućnosti;
  • saradnju u obogaćivanju nastavne ponude univerziteta iz perspektive „Agende 2030“ i „Ciljeva održivog razvoja“, uključujući pilot-programe učenja, gostujuće predavače itd.;
  • partnerstvo u istraživačkim i razvojnim pilot-inicijativama u različitim oblastima i disciplinama, uključujući pristup otvorenim podacima;
  • interakciju i zajedničku organizaciju inovativnih izazova i događaja za mlade, konferenciju i radionicu koje pružaju forume za diskusiju o temama definiranim kao prioritetima ovog memoranduma, što podstiče širi angažman različitih društveno-ekonomskih, javnih aktera, kao šire akademske zajednice u pitanjima održivog razvoja.

UNDP UNSA

Namjera saradnje predviđene potpisanim Memorandumom izvodi se iz ciljeva postavljenih unutar UNDP-ovog Strateškog plana za BiH 2021–2025, koji su posebno usmjereni prema održivom i inkluzivnom rastu, transparentnim i odgovornim institucijama, kvalitetnim javnim uslugama za sve i promociji slobodoumnog i socijalno inkluzivnog društva.

Rezidentna predstavnica UNDP-a u Bosni i Hercegovini Steliana Nedera je izjavila:

– Problemi sa kojima se svijet suočava postaju sve kompleksniji. Zato su nam potrebna nova, inovativna rješenja, jači angažman mladih i snažna partnerstva. Danas obilježavamo novi iskorak u saradnji sa akademskom zajednicom, kojim će se podržati pozitivne i održive razvojne promjene u Bosni i Hercegovini u čijem će fokusu biti mladi. Istovremeno želim uputiti poziv drugim univerzitetima da nam se pridruže, kako bismo ubrzano radili na ostvarenju ciljeva održivog razvoja.

UNDP UNSA3

Rektor prof. dr. Rifat Škrijelj je izrazio zahvalnost UNDP-u na podršci koju pruža Univerzitetu u Sarajevu i njegovim organizacionim jedinicama, te zadovoljstvo radi saradnje sa respektabilnom institucijom koja ima izuzetno značajnu ulogu u svijetu i BiH kao što je UNDP.

 – UNDP i Univerzitet u Sarajevu zalažu se za jaču povezanost nauke, akademske zajednice i razvoja u svim sektorima, te će Memorandum o razumijevanju koji smo danas potpisali olakšati buduću saradnju, posebno u oblasti održivog razvoja i zaštite okoline, kao i saradnju na projektima energetske efikasnosti, istakao je rektor Škrijelj.