Pokreni svoj biznis: Prijavi se i osvoji grant u iznosu do 10.000 KM

Lokalno partnerstvo Centar Sarajevo objavilo je novi Javni poziv za podršku poduzetništvu: Pokreni svoj kreativni i/ili ICT biznis! koji se realizuje u okviru projekta EU4Business, a koji finansira Evropska unija.


team business woman hands working and holding business graph information diagram

Javni poziv je namijenjen mladima (18-35 godina) sa područja Kantona Sarajevo zainteresiranim za pokretanje biznisa u oblati ICT ili kreativnih industrija. Poziv je otvoren do 04.03.2021. godine. Prijave se podnose elektronski, popunjavanjem obrasca koji je dostupan na ovom linku. Više informacija dostupno je na web sajtovima svih institucija članica lokalnog partnerstva Centar Sarajevo koje obuhvata: Općinu Centar, Službu za zapošljavanje Kantona Sarajevo, CEFE BiH, Internacionalni Burch univerzitet, Bit Alijansu i DVC Solutions d.o.o.

Projekat EU4Business finansira Evropska unija, s ciljem  da se koordiniraju  aktivnosti koje se odnose na ekonomski razvoj, a koje su usmjerene na pružanje podrške poduzetništvu i otvaranju novih radnih mjesta u postojećim firmama.

Projekat EU4Business omogućio je osnivanje Centra za izvrsnost u poduzetništvu Sarajevo koji pruža dugoročnu podršku mladim poduzetnicima u pokretanju novih biznisa i otvaranju radnih mjesta. EU4Business je vrijedan 16,1 miliona eura, a zajednički ga finansiraju Evropska unija (15 miliona eura) i SR Njemačka (1,1 miliona eura), a realizuju ga GIZ, UNDP i ILO.

U ovaj poziv biće uključeno najmanje 50 polaznika, dok će minimalno 7 najbolje ocjenjenih dobiti finansijsku podršku za pokretanje biznisa.

Program podrške će učesnicima staviti na raspolaganje: 

  • SIYB obuku u poslovnom planiranju (metodologija Međunarodne organizacije rada (ILO)),
  • Mentorsku podršku u izradi svih elemenata poslovnog plana
  • Grant u iznosu do 10.000 KM po biznisu (za 7 najbolje ocijenjenih biznis planova),
  • Poslovno mentorstvo u prvoj godini poslovanja,
  • Mentorstvo iz ICT oblasti relevantnih za konkretni poduzetnički poduhvat,
  • Mentorstvo  iz  oblasti  kreativnih  industrija  relevantnih  za  konkretnu poslovnu ideju,
  • Umrežavanje  s  srodnim  poduzetnicima, partnerima i klijentima.