Po broju studenata u regiji je jedino Albanija iza BiH

Širom regije zapadnog Balkana ubrzo počinje nova akademska godina za studente u visokoškolskim ustanovama, što je bio povod da agencija Anadolija (AA) istraži koliko učenika u regiji, ali i cijelom svijetu, upisuje fakultete.


upis na fakultet

Širom regije zapadnog Balkana ubrzo počinje nova akademska godina za studente u visokoškolskim ustanovama, što je bio povod da agencija Anadolija (AA) istraži koliko učenika u regiji, ali i cijelom svijetu, upisuje fakultete.

upis na fakultetPrema istraživanju Svjetske banke, koje tematizira participaciju učenika u visokoškolskim ustanovama za period od 2003. do 2011. godine, zemlje zapadnog Balkana loše su plasirane.

Najslabija je Albanija, koja je na 90. mjestu. Bosna i Hercegovina se nalazi na 66. mjestu. Od ostalih zemalja u okruženju najbolje rangirana zemlja je Slovenija koja se nalazi na visokom 5. mjestu, što znači da ova zemlja u ima najveći broj učenika koji nastavljaju obrazovanje na visokoškolskim ustanovama. Daleko iza Slovenije su Hrvatska na 47., Srbija na 48., Crna Gora na 51. i Makedonija na 57. mjestu, prema istraživanju Svjetske banke.

Albanija i BiH se, na nivou Evrope, nalaze u društvu pet najlošije rangiranih zemalja prema broju upisanih učenika u visokoškolskim ustanovama.

Bosna i Hercegovina do 2015. godine planira udvostručiti broj mladih ljudi koji upisuju fakultete, ali sudeći prema podacima Svjetske banke, ova zemlja treba napraviti sveobuhvatne reforme kako bi postigla zacrtani cilj.

Od zemalja u široj regiji najbolje plasirane su Rumunija koja se nalazi na 22. mjestu, a slijede Mađarska na 29., Austrija na 32., Slovačka na 39. i Bugarska na 42. mjestu.

Od ostalih zemalja koje su obuhvaćene ovim istraživanjem mogu se izdvojiti Rusija koja je na 13., Japan na 36., Velika Britanija na 37., Turska na 52., Iran na 54., Kina na 78., Indija na 94. i Pakistan na 114. mjestu svjetske liste prema broju učenika koji nastavljaju školovanje na fakultetima i akademijama.

Prvih deset zemalja u kojima se nalazi najveći broj učenika koji upisuju univerzitete su Južna Koreja, Sjedinjene Američke Države, Finska, Grčka, Slovenija, Bjelorusija, Novi Zeland, Ukrajina, Venecuela i Litvanija.

Prema istraživanju Svjetske banke, deset najslabije rangiranih država u svijetu prema participaciji učenika u visokom obrazovanju su Kenija, Angola, Madagaskar, Lesoto, Burkina Faso, Burundi, Tanzanija, Mozambik, Niger i Malavi.

Od najbolje rangiranih deset zemalja u svijetu, njih šest su evropske. Isto tako, od 20 najbolje ranigranih zemalja, 13 su evropske, tako da se može donijeti zaključak da se na ovom kontinentu najveći broj učenika odlučuje da nastavi visoko obrazovanje. Najbolje rangirana zemlja u Evropi je Finska, dok je najlošije pozicioniran Luksemburg koji se nalazi na 103. mjestu.

Od dvadeset najlošije rangiranih zemalja, sve su afričke, što ovaj kontinent čini prostorom u svijetu gdje najmanji broj učenika nastavlja obrazovanje na visokoškolskim ustanovama.

Rezultati istraživanja Svjetske banke, kojim se tematizira participacija učenika u visokoškolskim ustanovama za period od 2003. do 2011. godine, prikupljeni su na osnovu broja upisanih učenika u visokoškolske ustanove u navedenom periodu od osam godina.

 (AA)