Plaćeni pripravnički program u CEPR centru

Centar za ekonomska i politička istraživanja (Center for Economic and Policy Research – CEPR) objavljuje konkurs za prijem pripravnika koji su zainteresovani za stažiranje u oblasti ekonomije i međunarodnih odnosa u Vašingtonu.


entrepreneur 1340649 1920
Pripravnički program je namijenjen kandidatima koji žele da steknu radno iskustvo Centru za ekonomska i politička istraživanja u Vašingtonu. Radni angažman uključuje sljedeće odgovornosti kandidata:

  • pomoć pri istraživanju relevantne dokumenatacije;
  • organizovanje događaja sa latinoameričkim delegacijama i osobljem CEPR-a, kao i akademskim posjetiocima;
  • saradnja sa medijima, organizacijama i Kongresom.

Odgovornosti se razlikuju u zavisnosti od interesa i iskustva aplikanata, kao i od pitanja kojima se CEPR bavi u datom trenutku. Stažisti će imati priliku da prisustvuju relevantnim događajima u Vašingtonu. Odabranim kandidatima će biti obezbijeđena naknada od 2.062,50 dolara mjesečno i naknada za zdravstveno osiguranje u iznosu do 255,67 dolara mjesečno, prenosi Mreža mira.

Pripravnici sa značajnim iskustvom u oblasti ekonomije ili spoljne politike (uključujući magistarske studije) imaju priliku da se angažuju na ozbiljnim istraživanjima, a oni koji imaju jako organizaciono iskustvo imaju mogućnost za rad na upravljanju događajima.

USLOVI

Mogu se prijaviti kandidati koji imaju akademsko ili radno iskustvo u oblasti ekonomije, međunarodnih odnosa, demokratskih pitanja i ekonomske pravde. Prednost će imati kandidati sa prethodnim istraživačkim iskustvom i prikupljanjem podataka i iskustvom u oblasti spoljne politike (magistarska diploma). Kvalifikovani kandidati imaju izražene komunikacione i vještine za pisanje. Poželjno je znanje španskog jezika.

NAČIN PRIJAVE

Prijave se podnose elektronskim putem na e-mail adresu: apply@cepr.net. Predmet poruke mora biti naslovljen sa: “Winter-Spring 2018 International Program Intern”. Potrebno je dostaviti sljedeća dokumenta (u jednom PDF fajlu):

– rezime
– propratno pismo
– kratke odgovore na sljedeća pitanja (najviše dvije stranice):

1) Kako SAD mogu poboljšati njihovu politiku prema Latinskoj Americi?

ili

2) Ukratko opisati kako je makroekonomska politika pomogla ili ugrozila ekonomiju (1) evrozone ili (2) regiona Latinske Amerike od svjetske finansijske krize i recesije (2008-09).

ROK ZA PRIJAVU: 12. novembar 2017. godine.

Centar za ekonomska i politička istraživanja (CEPR) osnovan je 1999. godine kao nezavisno istraživačko društvo sa sjedištem u Vašingtonu. CEPR promoviše demokratsku raspravu o najvažnijim ekonomskim i socijalnim pitanjima koja utiču na život ljudi.

(STUDOMAT.ba)