“Plaćanje članarine SPUS-u je dobrovoljno i ne može se nametati studentima!”

Na Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu stigao je dopis koji je poslao Univerzitet u Sarajevu, a u kojem se traži da se na našem Fakultetu realizuje Odluka Senata prema kojoj svaki student koji se upisuje u studijsku godinu mora izdvojiti novčana sredstva za finansiranje Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu.


pfsarajevo

Na Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu stigao je dopis koji je poslao Univerzitet u Sarajevu, a u kojem se traži da se na našem Fakultetu realizuje Odluka Senata prema kojoj svaki student koji se upisuje u studijsku godinu mora izdvojiti novčana sredstva za finansiranje Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu.

Senat Univerziteta u Sarajevu je na 42. sjedici održanoj 27.06.2012. godine, a na prijedlog Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu, dao saglasnost da se pri upisu studenata na visokoškolske ustanove Univerziteta u Sarajevu u akademskoj 2012/2013. godini izdvajaju sljedeći novčani iznosi:

  •          za aktivnost Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu (SPUS) iznos od 5,00 KM;
  •          za Fond “Suada Dilberović” iznos 5,00 KM;

Udruženje studenata Pravnog fakulteta u Sarajevu (USP) oglasilo se saopštenjem da kao legitimno predstavničko tijelo studenata dodiplomskog i postdiplomskog studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu neće dozvoliti da se studentima Pravnog fakulteta nameće plaćanje novčanog iznosa od 5,00 KM za aktivnost Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu (SPUS).

Zakon o studentskom organizovanju Kantona Sarajevo

Senat Univerziteta u Sarajevu je u dopisu svoju odluku obrazložio na način da je ista donesena u skladu sa članom 9. (3) i članom 44. (2) Zakona o studentskom organizovanju Kantona Sarajevo (“Sužbene novine KS”, broj: 11/10).

Član 9.

(Članstvo u studentskim organizacijama)

(2) Članstvo u studentskim organizacijama je dobrovoljno.

(3) Prilikom upisa na studij, kao i na svaku narednu godinu studija, student koji želi biti član studentske organizacije obavezan je uplatiti participaciju (članarinu) na račun studentskog parlamenta matičnog univerziteta, fakulteta/akademija Kantona Sarajevo, u iznosu definiranom statutom Studentskog parlamenta, a koja ne smije prelaziti iznos veći od iznosa utvrđenog na ime osiguranja studenta.

Prema Zakonu o studentskom organizovanju Kantona Sarajevo, članstvo u studentskim organizacijama je dobrovoljno, a članarinu mora platiti samo onaj student koji želi biti član studentske organizacije. Članarina se ne može nametati i ne može biti obavezna za studente

Udruženje studenata Pravnog fakulteta u Sarajevu će uputiti dopis Upravi Fakulteta i Dekanu prof. dr. Borislavu Petroviću kako bi se studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu zaštitili, te da im se ne nameće da plaćaju nešto što je prema Zakonu dobrovoljno, navodi se između ostalog u saopštenju.

(STUDOMAT.ba)