PFSA: Održane pravne klinike iz oblasti prava intelektualnog vlasništva

Pravna klinika je platforma za pružanje besplatne pravne pomoći.


pravna klinika unsa
Foto: UNSA

U okviru projekta „Značaj prava intelektualnog vlasništva u poticanju inovativnosti i kreativnosti na Univerzitetu u Sarajevu (IVIK UNSA)“ koji se implementira na Pravnom fakultetu uz podršku Centra za istraživanje i razvoj UNSA, a sufinansiran je od strane Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, realizirane su dvije pravne klinike:

  1. „Pravna klinika iz autorskog i srodnih prava“ (28.03.2024. godine od 11h do 15h u prostorijama Pravnog fakulteta) i
  2. „Pravna klinika iz prava industrijskog vlasništva“ (29.03.2024. godine od 9h do 13h u prostorijama Centra za interdisciplinarne studije „prof. dr. Zdravko Grebo“.)

Pravna klinika je platforma za pružanje besplatne pravne pomoći. U konkretnom slučaju, ova besplatna pravna pomoć je bila iz oblasti prava intelektualnog vlasništva i bila je namijenjena svim studentima UNSA.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

Besplatnu pravnu pomoć su pružile studentice postdiplomskog studija Pravnog fakulteta Abela Rastoder, Umma Kosovac, Ajla Bašić i Nejla Baždar.

Organiziranje studentskih pravnih klinika je imalo za cilj da se studenti UNSA međusobno povežu, a sve kroz mogućnost davanja besplatne pravne podrške u pogledu zaštite  intelektualnih dobara koje oni stvore tokom svih ciklusa studija na UNSA. Naredni cilj klinika je bio upoznavanje studenata da su i oni obuhvaćeni adresati Pravilnika o upravljanu intelektualnim vlasništvom UNSA, te njihovih prava i obaveza u tom pogledu.