Istini za volju, naučnici i dalje ne razumiju sve načine na koje ljudski mozak funkcioniše, a ne mogu ni da se slože na koji način bi trebalo da ga proučavaju.


Istini za volju, naučnici i dalje ne razumiju sve načine na koje ljudski mozak funkcioniše, a ne mogu ni da se slože na koji način bi trebalo da ga proučavaju.

Zato i ne iznenađuje činjenica da postoji mnogo mitova i zabluda o glavnom organu centralnog nervnog sistema. Predstavljamo vam pet mitova koji i dalje opstaju.