Osnovano udruženje za proučavanje i promoviranje drevnih i klasičnih civilizacija

Udruženje BATHINVS osnovano je 2014. godine od strane mladih bakaleureata, magistranata i doktoranata historije, arheologije i prava, kao i osoba čiji predmet zanimanja nije primarno izučavanje klasičnih civilizacija i kultura, ali koji imaju veliku želju i motiv da ovo razdoblje u historiji čovječanstva dobije svoje odgovarajuće mjesto u naučnoj zajednici na prostoru Bosne i Hercegovine.


BATHINVS

Udruženje “BATHINVS” osnovano je 2014. godine od strane mladih bakaleureata, magistranata i doktoranata historije, arheologije i prava, kao i osoba čiji predmet zanimanja nije primarno izučavanje klasičnih civilizacija i kultura, ali koji imaju veliku želju i motiv da ovo razdoblje u historiji čovječanstva dobije svoje odgovarajuće mjesto u naučnoj zajednici na prostoru Bosne i Hercegovine.

– Riječ je prvom i jedinom udruženju u Bosni i Hercegovini koje će se baviti proučavanjem drevnih i klasičnih civilizacija, te na taj način dati svoj doprinos u nauci i historiografiji, navodi se u saopštenju.

Neki od glavnih ciljevi udruženja BATHINVS su:

  • Proučavanje i promoviranje drevnih i klasičnih civilizacija te ilirskog naslijeđa;
  • Edukacija iz oblasti drevnih i klasičnih civilizacija te ilirskog naslijeđa;
  • Organizovanje i istraživanje arheoloških lokaliteta;
  • Priprema i izrada publikacija i naučnih radova;
  • Organizovanje tribina, javnih rasprava, seminara, konferencija i drugih kulturnih i obrazovnih manifestacija, kao i drugih aktivnosti i poslova;

Kako se navodi u saopštenju, Udruženje „BATHINVS“ sprovodi projekat posvećen namjesniku Publiju Korneliju Dolabeli i njegovoj vladavini na prostoru današnje Bosne i Hercegovine. U sklopu istoga Udruženje organizuje dva zasebna podprojekta, odnosno dvije zasebne aktivnosti. Prva od tih aktivnosti je Izložba koja će biti upriličena u periodu oktobar – novembar 2014. godine, a organizovat će se u prostorijama Historijskog muzeja, koje je isti ljubazno ustupio Udruženju. Kao drugu aktivnost u sklopu projekta Udruženje će u saradnji sa Filozofskim fakultetom u Sarajevu organizovati naučnu konferencij.

Organizatori pozivaju sve zainteresovane da prisustvuju kako izložbi, tako i naučnoj konferenciji, koje će biti održane u oktobru i novembru 2014. godine, kako bi na taj način pružili svoj doprinos povećanja svijesti o kulturnom naslijeđu unutar zajednice.

(STUDOMAT.ba)