Općina Stari Grad formirala Kancelariju za mlade

Na današnjoj sjednici Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo usvojena je Odluka o formiranju Kancelarije za mlade.


Općina Stari Grad Sarajevo
Općina Stari Grad Sarajevo

Sarajevo – Na današnjoj sjednici Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo usvojena je Odluka o formiranju Kancelarije za mlade.

Općinsko vijeće Odluku je usvojilo jednoglasno, a Kancelarijom za mlade upravljat će Vijeće mladih Općine Stari Grad Sarajevo u skladu sa Zakonom o mladima FBiH.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

– Jedan od uslova koje smo postavili Vijeću mladih Općine Stari Grad jeste dobivanje akreditacije od strane Ministarstva za organizovanje kratkoročnog i dugoročnog volontiranja u skladu sa Zakonom o volontiranju FBiH. Tako će nakon usvajanja ove Odluke mladi biti u mogućnosti da volontiraju u Kancelariji za mlade, te će steći radno iskustvo koje će biti priznato u skladu sa odredbama Zakona o volontiranju FBiH. Na ovaj način veliki broj mladih će biti u mogućnosti steći priznato radno iskustvo koje će im biti od koristi prilikom prvog zaposlenja. Očekujem da će radno iskustvo godišnje steći više od 30 mladih kroz volontiranje u Kancelariji za mlade, kazao je općinski vijećnik Irfan Čengić koji je bio i predlagač Odluke o formiranju Kancelarije za mlade.

Općina je i ranije pružala finansijsku podršku Vijeću mladih, dok će nakon usvajanja ove Odluke Općina Stari Grad u saradnji sa Vijećem mladih Općine Stari Grad nastojati da obezbijedi i prostorije za rad Kancelarije za mlade, kao i finansijska sredstva za rad Kancelarije za mlade.

(STUDOMAT.ba)