Omladinski forum: Budućnost kakvu želim!

Omladinski forum koji je organizovan u okviru projekta koji finansira EU “EU podrška koordinaciji i implementaciji Koordinisane politike za mlade u BiH (EUNYP)” održan je 5. novembra na Jahorini sa ciljem podizanja svijesti o važnosti omladinskih strategija na opštinskom, entitetskom, BiH nivou, i nivou Brčko distrikta BiH.


Foto: Ilustracija
Foto: Ilustracija

Omladinski forum koji je organizovan u okviru projekta koji finansira EU “EU podrška koordinaciji i implementaciji Koordinisane politike za mlade u BiH (EUNYP)” održan je 5. novembra na Jahorini sa ciljem podizanja svijesti o važnosti omladinskih strategija na opštinskom, entitetskom, BiH nivou, i nivou Brčko distrikta BiH.

Ideja omladinskog foruma je povezivanje sudionika koji se bave pitanjima mladih kako bi dali svoje ideje vezane za područja omladinske strategije. Učesnici foruma su imali mogućnost da čuju mišljenja i stavove predstavnika mladih, posebno onih koji su učestvovali na obukama koje je organizovao EUNYP projekat.

Tokom Foruma posebno je naglašeno da su mladi ljudi u BiH suočeni sa različitim, često povezanim izazovima koji utiču na različite aspekte njihovog života, od obrazovanja do nepostojanja mogućnosti za pronalaženje posla na tržištu rada, kao i nedovoljna socijalna zaštita i nizak životni standard. Zbog toga je važno da mladi ljudi u BiH promjene pristup ovim pitanjima iz pasivnog u aktivni kako bi preuzeli odgovornost za svoju budućnost i kako bi im drugi sudionici koji se bave pitanjima mladih mogli pomoći u promjeni ovog pristupa.

Omladinski forum je način da se prikupe ideje značajnog broja različitih sudionika i učesnika u Bosni i Hercegovini koji su uključeni u omladinski sektor, jer je međusobna povezanost i komunikacija uglavnom ograničena na pojedinačne akcije, što bi trebalo biti promjenjeno specifičnim i održivim strateškim pristupom.

Učesnici Foruma su bili predstavnici Komisije za koordinaciju pitanja mladih u BiH, relevantne NVO-e, kao i odabrani stručni saradnici zaduženi za pitanja mladih u BiH i učesnici treninga organizovanih od strane EUNYP projekta.

EU finansira ovaj projekt kroz Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA 2008) u iznosu od 606.000 eura. Cilj EUNYP projekta (www.youthpolicy.ba) je poboljšanje položaja mladih u Bosni i Hercegovini kroz stvaranje odgovarajućih uvjeta za bolji i efikasniji dijalog, kao i djelotvorniju koordinaciju interesnih grupa odgovornih za pitanja mladih u BiH. Projekt je počeo sa radom u januaru 2012. godine, i trajat će do kraja decembra 2013. Projekt provodi konzorcij koji predvodi EEO Group S.A. u saradnji sa EPRD Ltd, Particip Gmbh i OKC-om. Glavni projektni partner je Komisija za koordinaciju pitanja mladih u BiH.

(ceppei.ba)