Omladinska banka Tuzla: Poziv za podršku idejama

Omladinska banka je program podrške idejama i inicijativama mladih koji na poseban način uključuje mlade u život zajednice, te ih motiviše na učešće u pozitivnim promjenama unutar iste.


omladinska banka tuzla

Poziv za prijem aplikacija u aplikacionom krugu otvoren je do 31. maja 2015. godine.

CILJEVI

  • Osnaživanje kapaciteta mladih u svim sferama njihovog djelovanja
  • Osnaživanje mladih na samostalno donošenje odluka i djelovanje u lokalnoj zajednici

PODRUČJE DJELOVANJA

Program Omladinske banke Fondacija tuzlanske zajednice sprovodi na području općina Živinice, Lukavac, Srebrenik, Kalesija i na području Grada Tuzla.

ŠTA PODRŽAVAMO?

  • Inovativne projekte iz različitih područja društvenog života koji odgovaraju na potrebe lokalne zajednice i kojim se direktno unapređuju uslovi življenja u lokalnoj zajednici.
  • Podržavamo projekte koji traju od 1 mjesec do 1 godinu
  • Projekti promovišu građanski aktivizam i volonterizam i zasnovani su na volonterskom angažmanu aplikanata
  • Donacije se izdaju u vrijednosti od 100-1000 KM (više u kriterijima)

KO MOŽE APLICIRATI?

  • Mladi od 15-30 godina
  • Registrovana udruženja mladih sa područja općina Lukavac, Živinice, Kalesija i Srebrenik i Grada Tuzla
  • Neformalne grupe mladih koje djeluju na području općina Lukavac, Živinice, Kalesija i Srebrenik i Grad Tuzla

KO DONOSI ODLUKE?

Odluku podršci projektima donose nezavisne komisije mladih ljudi (Odbori omladinskih banaka) imenovane od strane Upravnog odbora FTZ-a. Za svaku općinu imenovana je zasebna komisija koja će odlučivati o projektima mladih iz te općine.

ROK ZA PRIJAVU

  • Poziv za prijem aplikacija u aplikacionom krugu otvoren je do 31. maja 2015. godine.

KAKO APLICIRATI?

Prilikom apliciranja potrebno je dostaviti projektni prijedlog u standardnoj aplikacionoj formi FTZ-a. koju možete preuzeti na dnu teksta. U koliko vam je potrebna podrška pri ispunjavanju aplikacije možete se obratiti direktno u kancelariju Fondacije tuzlanske zajednice ili na broj telefona 035/362-832.

Dodatne informacije i aplikaciju možete pronaći ovdje.

(mladi.info)