Olakšanje za sarajevske studente: Ukidaju se uslovni predmeti, omogućen dodatni rok, školarina na tri rate…

Skupština Kantona Sarajevo usvojila je izmjene i dopune Zakona o visokom obrazovanju.


studying

Ovim izmjenama će se studentima omogućiti prenos više predmeta u narednu akademsku godinu i ukinut će se uslovni predmeti, Školarina  će se plaćati u tri rate, a omogućen je i dodatni ispitni rok. Bili su to zahtjevi Studentskog parlamenta UNSA koji su prijetili protestima.

Razlog za ovakve izmjene jeste situacija s pandemijom koronavirusa, koja je bitni utjecala na nastavu na Univerzitetu u Sarajevu.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

Zastupnici su većinom glasova usvojili izmjene i dopune Zakona o visokom obrazovanju KS.

Tako se predlaže da Senat visokoškolske ustanove može donijeti odluku kojom se u septembarskom ispitnom roku u studijskoj 2019/2020. godine, osim ispitnih termina, odobrava dodatni ispitni termin koji se realizuje do početka studijske 2020/2021. godine. U ispitnom terminu studenti na osnovu odluke senata visokoškolske ustanove mogu polagati ispite i iz nastavnih predmeta za koje iz objektivnih razloga nije mogao biti organizovan i proveden junsko-julski ispitni rok.

Dopuna člana 66. predviđa da student u postupku upisa studijske 2020./2021. godine ima pravo upisati narednu godinu studija i bez ispunjavanja svih ili pojedinih uslova propisanih ovim zakonom i aktima visokoškolske ustanove za upis naredne godine studija, o čemu odluku donosi senat visokoškolske ustanove.

U članu 165. dodaje se novi stav (8) koji glasi:

Student koji finansira svoj studij ima pravo u studijskoj 2020./2021. godini uplatu školarine izvršiti u tri rate u rokovima koje svojom odlukom utvrdi Ministarstvo uz prethodno pribavljeno mišljenje Ministarstva finansija Kantona Sarajevo.

Samim time udovoljilo se i zahtjevima SPUS-a – da se poveća broj predmeta iz prethodne akademske godine koji se mogu prenijeti u sljedeću akademsku godinu, da se ukinu uslovni predmeti, da se omogući plaćanje školarine u ratama i da se dodatni ispitni termini navedu u zakonu.