Održana konferencija za medije pod nazivom “Za BiH po mjeri mladih”

Krovna tijela mladih u BiH pozvali institucije da im pomognu u rješavanju problema na nivou cijele države.


3704 1 e1656626823422

Omladinski savjet RS, Vijeće mladih Federacije BiH i Vijeće/savjet mladih Brčko distrikta BiH, 30.6. su održali konferenciju za medije pod nazivom “Za BiH po mjeri mladih!”. Ova aktivnosti je jedna u nizu zajedničkih aktivnosti koje u posljednje dvije godine krovna tijela zajednički provode, a odvijaju se kao dio Sporazuma o saradnji sva tri krovna tijela.

Tokom konferencije iznijeli su stavove o položaju mladih u BiH, sa posebnim osvrtom na pitanja zapošljivosti mladih i implementaciju postojećih zakonskih rješenja u oblasti mladih. Već dvije godine krovna tijela mladih u BiH zagovaraju uspostavu Komisije za koordinaciju pitanja mladih kao jedinog mehanizma za koordinaciju politika prema mladima na državnom nivou. Nažalost, do danas izostaje politička volja za njeno formiranje.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

4705

– Kao pokazatelj da se zapošljavanje mladih smatra političkim prioritetom, potrebno je ubrzati proces kreiranja plana implementacije Garancije za mlade u BiH koja će ponuditi sistemska rješenja na ovaj, za mlade važan problem, istakao je Nedim Alibegović iz Vijeća mladih FBiH.

Krovna tijela za mlade u BiH imala su i još uvijek imaju aktivnu ulogu u procesu uspostavljanja Komisije za koordinaciju pitanja mladih i dostavila su svoje zajedničko mišljenje na Nacrt Odluke o osnivanju Komisije za koordinaciju pitanja mladih u BiH u cilju uspostavljanja funkcionalnog tijela koje bi pružalo podršku mladima, a koje bi bilo sačinjeno od predstavnika krovnih tijela i nadležnih institucija. Tražimo što brže uspostavljanje Komisije za koordinaciju pitanja mladih kako bi ojačali mehanizme podrške mladih u BiH sa višeg nivoa, kao i položaj omladinskih organizacija, istakao je Harun Šabanović, predsjednik Vijeća/savjeta mladih Brčko distrikta BiH.

– U BiH postoje tri zakona o mladima: Zakon o omladinskom organizovanju RS, zakon o mladima Federacije BiH i zakon o mladima Brčko Distrikta. Tri najznačajnije stvari su omladinske politike, prostor za mlade i komisije za mlade. Što se tiče omladinske politike, primjer dobre prakse može biti RS jer duži niz godina ima formiranu omladinsku politiku, ali i veliki broj lokalnih omladinskih politika. Ono što je zajedničko za sva tri krovna tijela i gdje vidimo priliku za napredak jeste komisija za koordinaciju pitanja mladih kako na lokalnom tako i na republičkom nivou. Formiranje komisije popravilo bi značajno položaj mladih i doprinijelo njihovom boljem položaju u društvu, rekao je Mladen Pjevčević iz Omladinskog savjeta RS.

5707

Tokom konferencije, predstavnici krovnih tijela mladih u BiH su pozvali:

  • Ministarstvo civilnih poslova i nadležnih entitetskih ministarstva da što skorije formiraju Komisiju za koordinaciju pitanja mladih u BiH
  • Predstavnike lokalnih vlasti, kantona i nadležnih entitetskih ministarstava da osiguraju punu implementaciju zakonskih rješenja koja se tiču mladih u BiH
  • Federalno ministarstvo rada i socijalne politike da aktivno doprinese procesu izrade državne strategije zapošljavanja u saradnji sa drugim nadležnim ministarstvima
  • Dvije radne grupe Ministarstva civilnih poslova da ubrzaju proces izrade plana implementacije Garancije za mlade u BiH

Konferencija za medije realizovala se u sklopu projekta “Fakat je vakat za mlade na lokalu” koji se realizuje zahvaljujući podršci Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI) projekta, kojeg implementira Međunarodna organizacija za migracije (IOM), finansiran od strane Austrijske razvojne saradnje.