Od 223 studenta, samo je jedan položio ispit

Ispit iz Finansijskog računovodstva (finalni), održan 27. juna na sarajevskom Ekonomskom fakultetu kod prof. dr. Mehmeda Jahića, položio je samo jedan student, a 222 njih nije! Radi li se tu o neznanju ili?


mehmed jahic

Ogorčeni roditelji studenata su Oslobođenju uputili pismo tvrdeći da se radi “o nečemu što nema mnogo veze ni sa Bolonjom ni sa standardima ni sa pedagogijom, a najmanje s psihologijom!”

Izliv frustracije

– Nismo za to da se ocjene poklanjaju i slažemo se s tim da se za ispit mora biti temeljito pripremljen, no, da li je ovaj put zaista toliki broj studenata nespreman došao na ispit, pitaju roditelji, naglašavajući da je veliki broj djece veoma ozbiljno pristupio pomenutom ispitu i duži period se pripremao.

– Profesor je zbog online ispita dao rigorozne kriterije, te je prosto nemoguće bilo položiti. Studenti na vježbama tri sata rade ovaj zadatak, a isti taj profesor je zahtijevao da se uradi za jedan sat. Nije dozvoljavao vraćanje na prethodno urađene dijelove, da se primijećena greška može ispraviti, pa je time prekršen važan princip u metodici, smatraju roditelji, navodeći da njihova djeca “ne smiju pitati za obrazloženja, da uprava zna i ništa ne preduzima”.

– Ako su 222 studenta pala, a samo jedan položio, pitamo se ko je u krivu, profesor ili studenti. Da li ovakav čovjek zaslužuje da radi s našom djecom, pišu roditelji, tvrdeći da se “ovdje prosto radi o izlijevanju frustracije pomenutog profesora iz njemu znanih razloga”.

efsa unsa ba cover

Dekanesa Ekonomskog fakulteta prof. dr. Jasmina Selimović nas je prvo podsjetila na to kako je došlo do online ispita.

– Nažalost, u slučaju niske prolaznosti, ne postoji zakonska ili druga odredba koja kaže da se ispit poništava. Prema odredbama Zakona i Statuta, fakultet je u obavezi analizirati prolaznost na ispitima jednom u toku akademske godine, što će se i uraditi na sjednici Vijeća fakulteta, kao što je bio slučaj i prethodnih godina. Ovakvu analizu mi na Ekonomskom fakultetu radimo nakon drugog septembarskog roka, jer tek tada imamo sve ispite okončane i cjelovitu sliku i podatke o studentima koji su ispite položili. U ovom trenutku, ne postoje kompletne analize o prolaznosti, jer svi rokovi nisu okončani, ističe dekanesa prof. dr. Selimović, dodajući “da prolaznost studenata na ispitu može biti rezultat više faktora”.

– Tu, prije svega, mislimo na (ne)spremnost studenata, (ne)organiziranje potrebnih odgovarajućih preduslova da se pristupi ispitu u novim/drugačijim okolnostima, kriterije koji se koriste prilikom ocjenjivanja i sl. Ovome posebno doprinosi činjenica da se cjelokupni obrazovni sistem ove godine zatekao u potpuno novim uslovima rada, te je potrebno određeno vrijeme da se i nastavnici i studenti prilagode, posebno kada se radi o materijama koje ne podrazumijevaju samo izučavanje teorije. Sve ovo treba imati na umu kad se donosi sveukupan sud o ispravnosti održavanja online ispita, kaže dekanesa, napominjući da će “u narednom periodu poduzeti sve moguće korake kako bi se u ispitnim terminima pred nama ovakve situacije svele na minimum, ili potpuno otklonile”.

Sugestije kolega

– Konkretno, ovim smo povodom predmetnom profesoru uputili sugestiju da se u sljedećem roku poduzmu aktivnosti na unapređivanju koncepta ispita jer trenutni, očigledno (formom i trajanjem) nije adekvatan, jasna je dekanesa.

Prošlog petka smo objašnjenje zatražili od prof. Jahića, ali do juče nismo dobili odgovor. Zauzet? Nije čudo. Eto, prošlog augusta objavili smo da je profesor s 1,4286 posto dionica na trećem mjestu među 10 vlasnika dionica Aluminija. Još ranije stekao je 283.322 dionice Hidrogradnje d.d. Jedna je stajala 12,50 KM. Našoj novinarki je objasnio “da dionice kupuje onaj ko ima para”, naglašavajući da vjeruje u Aluminij i u Mostar, piše Oslobođenje.