Obavijest za studentski posao u Orašju i Banjoj Luci

Dvije prilike za studentski posao.


studentski posao

Studentski servis studentskoga centra u Mostaru u suradnji sa Unicredit bankom potražuje studente/ice (4. i 5. godina) za rad u više gradova,

Zainteresirani mogu poslati ime i prezime, kontakt mobitel na e-mail adresu: studentskiservis.scm@gmail.com sa naznakom prijava za rad u Unicredit banci te mjesto za koje se prijavljujete.

Za navedeni studentski posao traži se:

  • 1 student Orašje
  • 1 student Banja Luka