Nužno uključivanje mladih u reformske procese

Jučer je uspješno okončan trodnevni trening "Društvene mreže i javne kampanje u sektoru pravosuđa", koji je u Banja Luci organizovala Inicijativa mladih za ljudska prava u BiH (YIHR BH), pod pokroviteljstvom USAID Justice Sectore Development Project II.


Učesnici treninga "Društvene mreže i javne kampanje u sektoru pravosuđa"; Foto: Radiosarajevo.ba
Učesnici treninga "Društvene mreže i javne kampanje u sektoru pravosuđa"; Foto: Radiosarajevo.ba

Jučer je uspješno okončan trodnevni trening “Društvene mreže i javne kampanje u sektoru pravosuđa”, koji je u Banja Luci organizovala Inicijativa mladih za ljudska prava u BiH (YIHR BH), pod pokroviteljstvom USAID Justice Sectore Development Project II.

Učesnici treninga "Društvene mreže i javne kampanje u sektoru pravosuđa"; Foto: Radiosarajevo.ba
Učesnici treninga “Društvene mreže i javne kampanje u sektoru pravosuđa”; Foto: Radiosarajevo.ba

Trening je dio šireg programa “Mladi za pravdu” koji ima za cilj podizanje kapaciteta mladih u oblasti istraživanja, zagovaranja i mobilizacije.

Među predavačima su se pojavili Srđan Puhalo, Dunja Krčo, Ljiljana Vojinović, Dalibor Perković, Nikola Čvoro i Dejan Cocić, a veći dio predavanja posvećen je načinima korištenja web-medija i društvenih mreža za mobilizaciju građana i promotivne kampanje.

Za 2013. godinu, YIHR BH u saradnji sa Centrom za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu, planira brojne aktivnosti koje će imati za cilj racionalizaciju debate o reformi pravosuđa u BiH, sa posebnim osvrtom na pitanja neharmoniziranih zakona i neujednačene sudske prakse u krivičnom pravu u Bosni i Hercegovini. Također, i ovom prilikom je podvučeno pitanje netransparetnog dogovora o promjenama u strukturi Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, kao i načina izbora glavnih tužilaca, u kojem nije bilo konsultacija sa organizacijama civilnog društva.

Pokretanje javne kampanje ‘Mladi za pravdu’

Inicijativa je već ostvarila partnerstva sa omladinskim ograncima političkih stranaka, medijima, ali i sa lokalnim organizacijama civilnog društva, te se već od januara može očekivati pokretanje javne kampanje “Mladi za pravdu” koja će obuhvatiti Sarajevo, Pale, Banja Luku, Mostar, Bihać, Tuzlu i Srebrenicu, ali i online prostor. Podrška za ove aktivnosti stigla je i od različitih udruženja sudija i tužilaca unutar Mreže pravde u Bosni i Hercegovini.

“U vremenu lakoće širenja informacija zbog razvoja novih medija, posebice interneta i društvenih mreža, omladinski aktivisti su ti koji taj neograničeni medijski prostor trebaju iskoristiti za utjecaj na političke elite koje odlučuju. Trenutno se političke elite baš i ne trude oko poboljšanja stanja vladavine prava u BiH, a za poboljšanje je potrebna temeljita reforma pravosuđa. Mi smo ti koji moramo vršiti stalni pritisak na one koji odlučuju da to pokrenu, a moderna sredstva komunikacije su savršen način za vršenje pritiska”, kazao je Dalmir Mišković, učesnik iz Livna.

(Radiosarajevo.ba)