Ni u drugom krugu nije izabran novi rektor Univerziteta u Zenici

Zenički Univerzitet još nije dobio novog rektora.


UNZE

Razlog tome je taj što nijedan od dva kandidata u drugom krugu nije dobio potrebnu većinu glasova članova Senata ovog Univerziteta.

Prema nepotvrđenim informacijama, članovi Senata iz reda studenata bili su suzdržani i nisu dali glas niti jednom od dva kandidata. Radi se o profesoru na Metalurško-tehnološkom fakultetu Jusufu Durakoviću i Enesu Bikiću, aktuelnom dekanu Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici, piše zenit.ba.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

O konkursu, razlozima zbog kojih nije došlo do izbora nasljednika sadašnjeg rektora prof. dr. Damira Kukića, govori prof. dr. Fuad Hadžikadunić, dekan Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici i predsjednik izborne komisije za izbor rektora. S njim je razgovarala Velida Kulenović.

– Kao predsjednik izborne komisije u proceduri izbora rektora mogu samo reći osnovnu informaciju – da je izborna komisija u saradnji sa članovima Senata Univerziteta u Zenici zaista, i to su potvrdili prisutni, uradila posao na vrlo visokom akademskom, profesionalnom nivou. Procedura provođenja konkursa, izlaganja kandidata, postavljanja pitanja i ukupna procedura u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta u Zenici, provedena je na jednom visoko nivou i ja se zahvaljujem svim članovima Senata, navodi prof. dr. Fuad Hadžikadunić.

– No, sama procedura kasnije s aspekta provođenja tajnog glasanja je urodila, vidjeli ste, rezultatima koji u neku ruku nisu baš bili tako očekivani. Ja ne bih ulazio u polemiku o tome zašto se rezultati bili takvi.

Glasanje je obavljeno u dva kruga, a kandidati su bili uvaženi prof. dr. Enes Bikić, dekan Pravnog Fakulteta u Zenici, prof. dr. Jusuf Duraković sa Metalurškog fakulteta i prof. dr. Dženan Skelić sa Filozofskog fakulteta u Zenici. Kandidati su imali priliku za izlaganje programa, oni su to vrlo lijepo uradili i onda su članovi Senata u jednoj akademskoj, zaista profesionalnoj diskusiji imali priliku da pitaju o onom što ih je zanimalo.

Nakon tajnog glasanja, u prvom krugu profesor Duraković je dobio 11 glasova, profesor Bikić osam, a profesor Skelić nije dobio nijedan glas i osam listića je bilo sa suzdržanim glasovima. U drugom krugu 12 glasova je bilo za profesora Jusufa Durakovića, sedam za profesora Enesa Bikića i nije bilo glasova za profesora Dženana Skelića te opet osam suzdržanih”, navodi profesor Hadžikadunić.

– Suzdržao bih se komentara zašto je bilo takvo glasanje koje je provedeno na akademskom nivou, prema propisima i znači vrednuje se i respektuje glasanje svih članova Senata. Svih 27 članova je bilo prisutno i izrazili su svoj glas. Respektujemo način glasanja i izražene glasove u principu, ali 14 glasova je potrebno za izbor rektora u ova dva kruga, a to nije bilo obezbjeđeno niti za jednog kandidata. Proces je takav i ja ne bih ulazio u polemizaciju zašto su bili takvi. To će vjerovatno donijeti nova razmišljanja ili nove pozitivne procese u daljnem slijedu, jer će ponovo biti raspisan konkurs, kaže profesor Fuad Hadžikadunić.

Prema nepotvrđenim informacijama, članovi Senata iz reda studenata bili su suzdržani i nisu dali glas niti jednom od dva kandidata, a radi se o profesorima Jusufu Durakoviću i Enesu Bikiću. Zašto su studenti, prema Vašem mišljenju, nezadovoljni načinom izbora? Radi li se o nedostatku demokratske procedure ili nečem drugom?

– Moje mišljenje je da je Unija studenata sa svojih pet članova respektabilno članstvo Senata. U ovom slučaju studenti su bili suzdržani iz jednog čudnog razloga, što i meni nije bilo jasno u početku. Nije bila suzdržanost zbog procedure, nego je bilo određenih nejasnoća u odgovorima koje su studenti zahtijevali. Ja kao predsjednik komisije u datom momentu nisam ustupio studentima vrijeme da izraze opće mišljenje u trenutku izlaganja jednog od kandidata. Studenti su negodovali, a tražili su mišljenje o statusu Unije studenata i tražili su odgovor na pitanje kako bi se sva tri kandidata referirala na ovo pitanje. Mislim da se radilo, prije svega, o nesporazumu u ovom dijelu procedure, jer su studenti imali priliku da postave pitanje o statusu Unije studenata trojici kandidata tokom procedure izbora rektora, navodi prof. dr. Fuad Hadžikadunić, predsjednik izborne komisije za izbor rektora.