Ne/priznavanje diploma privatnih univerziteta iz BiH u Austriji

Nakon vijesti koju je prvobitno objavio Deutsche Welle, a zatim uz veće ili manje korekcije prenijeli gotovo svi web portali na našim prostorima, bosanskohercegovački studenti u Austriji okupljeni oko Udruženja bh. studenata i akademskih radnika u Evropi, sa sjedištem u Beču, objavili su sažetak najbitnijih informacija kada je u pitanju priznatost bh. diploma u Austriji.


enic naric

Nakon vijesti koju je prvobitno objavio Deutsche Welle, a zatim uz veće ili manje korekcije prenijeli gotovo svi web portali na našim prostorima, bosanskohercegovački studenti u Austriji okupljeni oko Udruženja bh. studenata i akademskih radnika u Evropi, sa sjedištem u Beču, objavili su sažetak najbitnijih informacija kada je u pitanju priznatost bh. diploma u Austriji. 

enic naricNakon razgovora sa dr. Heinzom Kasperovskijem, direktorom Organizacije ENIC NARIC u Austriji, iz Udruženja smatraju da je ova vijest izazvala bespotrebnu nesigurnost i sumnju u to da li je bh. diploma, stečena na nekom od privatnih univerziteta u BiH, priznata u Austriji ili ne, te u svom saopštenju koje prenosi STUDIRAJ.eu  ističu slijedeće:

1. Svaki univerzitet u Bosni i Hercegovini koji je priznat u Bosni i Hercegovini, priznat je i u Austriji. Bez obzira na to da li se radi o državnom ili privatnom univerzitetu.

2. Koji univerzitet je priznat u Bosni i Hercegovini, može se saznati na stranici Centra za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja BiH ovdje. Može se primjetiti da je veliki broj privatnih univerziteta zapravo priznat.

3. Svi navedeni univerziteti koji su na ovoj listi, priznati su u BiH, a u skladu sa time i u Austriji, što se može potvrditi na zvaničnoj stranici Organizacije ENIC NARIC.

4. Druga lista, tzv. ANABIN, pokušava ugraditi i sadržajni aspekt stečene diplome u svoju listu. Međutim, ANABIN obavezuje više njemačke univerzitete da se vode njihovom listom, ali za austrijske nije obavezujuća!

5. Veoma je bitno imati sljedeće na umu: iako je bh. diploma priznata u Austriji, to ne znači da se upis na master studij bez dodatnih ispita može nastaviti! U većini slučajeva se student nakon završenog bachelor studija u BiH upisuje na master studij u Austriji, gdje nakon regularnog upisa, dobije određeni rok (tokom kojeg uporedo pohađa predavanja i vježbe iz master studija) u kojem mora apsolvirati neki broj naknadnih ispita iz austrijskog plana i programa bachelor studija.

Na kraju iz Udruženja naglašavaju svim zainteresovanim za studij/nastavak studija u Austriji da birokratija jeste često veoma zahtjevna, ali obzirom na jako dobre upute na svim stranicama austrijskih univerziteta, te savjete i razmjene iskustava starih i novih studenata putem internet foruma i udruženja, nije uopšte težak put do početka/nastavka školovanja u Austriji. Bitno je pokazati samoinicijativu i držati se navedenih rokova kada se radi o predaji dokumenata i upisa, i biti uvjereni da ćete uspjeti!

 (STUDOMAT.ba)