Nasilje: Imamo li vremena?

Sve češće možemo čuti da su roditelji previše zaposleni i sve manje vremena provode sa svojom djecom. Nastavnici nemaju vremena da se posvete svakom učeniku, a nerijetko nemaju dovoljno vremena ni da prezentiraju sve lekcije koje su planirane u toku školske godine. Nekako se čini da i jedni za druge imamo sve manje vremena.


time 1546247178

A sve manje vremena za ljude oko nas znači da sve manje poznajemo te ljude. Sve manje ih slušamo. Sve manje sa njima razgovaramo. Kada nema razgovora o bilo kojem problemu, ne može postojati ni rješenje. Zbog toga je važno, da bismo riješili problem, naći i vrijeme za njegovo rješavanje. Problem nasilja među mladima možemo pronaći samo onda kada priznamo da nam je potrebno vrijeme i da ne mogu biti održiva polovična rješenja.

Rješavanje nasilja među mladima podrazumijeva roditelje koji imaju dovoljno vremena da razgovaraju sa svojom djecom o svemu što ih tišti, nastavnike koji imaju vrijeme da sa učenicima razgovaraju o tome da nasilje nije rješenje i cijelu državu kojoj je prioritet pronaći vrijeme za rješenje problema nasilja.

A šta ako ne nađemo dovoljno vremena? Šta ako odlučimo da nam je novac važniji od djece, da je zarada bitnija od budućnosti mladih? Tada moramo prihvatiti da ostanemo bez budućnosti jer nasilje ugrožava sadašnjost i briše budućnost. Za novo i ljepše vrijeme moramo zajedno naći rješenje!

„Projekat je podržan od strane Općine Novo Sarajevo“.