Najaktivniji poduzetnici u svijetu su u starosnoj dobi između 25 i 34 godine

Bosna i Hercegovina po peti put učestvuje u najvećem svjetskom akademskom istraživačkom projektu iz oblasti poduzetništva Globalnom monitoru poduzetništva (GEM) kojeg za Bosnu i Hercegovinu provodi Centar za razvoj poduzetništva Tuzla predvođen voditeljem GEM projekta u BiH prof. dr. Bahrijom Umihanićem.


GEM Svjestski izvjestaj 2012

Bosna i Hercegovina po peti put učestvuje u najvećem svjetskom akademskom istraživačkom projektu iz oblasti poduzetništva Globalnom monitoru poduzetništva (GEM) kojeg za Bosnu i Hercegovinu provodi Centar za razvoj poduzetništva Tuzla predvođen voditeljem GEM projekta u BiH prof. dr. Bahrijom Umihanićem.

GEM Svjestski izvjestaj 2012GEM (Globalni monitor poduzetništva) svjetski izvještaj za 2012. godinu je publikovan i zvanično predstavljen protekle sedmice na GEM godišnjoj konferenciji održanoj u Kuala Lumpuru, u Maleziji. GEM svjetski izvještaj za 2012. godinu procjenjuje da je najviša stopa poduzetničke aktivnosti zabilježena kod ispitanika u dobi između 25 i 34 godine starosti, a zatim slijede ispitanici starosne dobi između 35 i 44 godine. Zajedno posmatrane, ove dvije dobne skupine poduzetnika čine gotovo polovinu svih svjetskih poduzetnika.

GEM istraživanjem za 2012. godinu obuhvaćeno je više od 198.000 odraslih osoba u 69 zemalja širom svijeta uključujući i Bosnu i Hercegovinu. Izvještaj pokriva više od 74% svjetske populacije i  87% svjetskog BDP-a. Istraživanje je provedeno kroz međunarodnu mrežu nacionalnih akademskih istraživačkih timova.

GEM rezultati za Bosnu i Hercegovinu u 2012. godini ukazuju da indeks ukupne rane poduzetničke aktivnosti (stopa učestalosti pojedinaca koji su aktivno uključeni u vođenje biznisa ne starijeg od 42 mjeseca) iznosi 8,0%, te da je približan indeksu zabilježenom u 2011. godini (8,1%). Stopa nastajućih poduzetnika (poduzetnika koji posluju manje od 3 mjeseca) iznosi 5,0%, dok se stopa vlasnika novih biznisa (biznisa koji posluju više od 3, a manje od 42 mjeseca) neznatno povećala sa 2,8% u 2011. godini na 3,0% u 2012.

Stopa vlasnika/menadžera etabliranih biznisa (biznisa starijih od 42 mjeseca), u Bosni i Hercegovini za 2012. godinu iznosi 6,0%. Očekivanja za ostvarivanje visokog rasta bosanskohercegovačkih poduzetnika u 2012. godini su jako niska, te samo 0,7% ispitanika očekuje da će kreirati 20 ili više radnih mjesta u narednih 5 godina. Najbolje i najlošije ocijenjeni uslovi poduzetničkog okvira  za Bosnu i Hercegovinu u 2012. godini su isti uslovi koji su kao takvi ocijenjeni i u 2011. godini, uz blago poboljšanje vrijednosti.

Kao najbolje ocijenjeni uslovi poduzetničkog okvira za Bosnu i Hercegovinu u 2012. godini navedeni su komercijalna i pravna infrastruktura; dinamika internog tržišta i fizička infrastruktura, dok su najlošije ocijenjeni uslovi koji se odnose na politike vlada – konkretne politike, prioritete i podršku poduzetnicima; transfer istraživanja i razvoja te otvorenost internog tržišta. Pokazatelj rane poduzetničke aktivnosti pokrenute iz motiva nužnosti za 2012. godinu iznosi 58%, što već petu godinu zaredom ukazuje na to da se stanovnici u Bosni i Hercegovini, u većini slučajeva, odlučuju za ulazak u poduzetničku aktivnosti iz nužnosti.

Ovo su samo neki od najznačajnijih pokazatelja GEM istraživanja za Bosnu i Hercegovinu u 2012. godini. Kao i u prethodne četiri godine, GEM tim Bosne i Hercegovine će kreirati i BiH GEM izvještaj za 2012. godinu sa detaljnim analizama stanja poduzetništva i poduzetničkog okruženja u Bosni i Hercegovini, koji će sadržavati preporuke za unapređenje trenutnog stanja poduzetništva u našoj zemlji, u narednom periodu. Svjetski GEM izvještaj moguće je preuzeti na oficijelnoj web stranici Svjetskog GEM konzorcija (www.gemconsortium.org) i Centra za razvoj poduzetništva (www.cerpod-tuzla.org), a za više  informacija o GEM Svjetskom izvještaju za 2012. godinu možete se obratiti osoblju Centra za razvoj poduzetništva Tuzla.

(STUDOMAT.ba)