Najaktivniji poduzetnici u svijetu su u starosnoj dobi između 25 i 34 godine

Bosna i Hercegovina po peti put učestvuje u najvećem svjetskom akademskom istraživačkom projektu iz oblasti poduzetništva Globalnom monitoru poduzetništva (GEM) kojeg za Bosnu i Hercegovinu provodi Centar za razvoj poduzetništva Tuzla predvođen voditeljem GEM projekta u BiH prof. dr. Bahrijom Umihanićem.


Bosna i Hercegovina po peti put učestvuje u najvećem svjetskom akademskom istraživačkom projektu iz oblasti poduzetništva Globalnom monitoru poduzetništva (GEM) kojeg za Bosnu i Hercegovinu provodi Centar za razvoj poduzetništva Tuzla predvođen voditeljem GEM projekta u BiH prof. dr. Bahrijom Umihanićem.

GEM (Globalni monitor poduzetništva) svjetski izvještaj za 2012. godinu je publikovan i zvanično predstavljen protekle sedmice na GEM godišnjoj konferenciji održanoj u Kuala Lumpuru, u Maleziji. GEM svjetski izvještaj za 2012. godinu procjenjuje da je najviša stopa poduzetničke aktivnosti zabilježena kod ispitanika u dobi između 25 i 34 godine starosti, a zatim slijede ispitanici starosne dobi između 35 i 44 godine. Zajedno posmatrane, ove dvije dobne skupine poduzetnika čine gotovo polovinu svih svjetskih poduzetnika.

GEM istraživanjem za 2012. godinu obuhvaćeno je više od 198.000 odraslih osoba u 69 zemalja širom svijeta uključujući i Bosnu i Hercegovinu. Izvještaj pokriva više od 74% svjetske populacije i  87% svjetskog BDP-a. Istraživanje je provedeno kroz međunarodnu mrežu nacionalnih akademskih istraživačkih timova.

GEM rezultati za Bosnu i Hercegovinu u 2012. godini ukazuju da indeks ukupne rane poduzetničke aktivnosti (stopa učestalosti pojedinaca koji su aktivno uključeni u vođenje biznisa ne starijeg od 42 mjeseca) iznosi 8,0%, te da je približan indeksu zabilježenom u 2011. godini (8,1%). Stopa nastajućih poduzetnika (poduzetnika koji posluju manje od 3 mjeseca) iznosi 5,0%, dok se stopa vlasnika novih biznisa (biznisa koji posluju više od 3, a manje od 42 mjeseca) neznatno povećala sa 2,8% u 2011. godini na 3,0% u 2012.

Stopa vlasnika/menadžera etabliranih biznisa (biznisa starijih od 42 mjeseca), u Bosni i Hercegovini za 2012. godinu iznosi 6,0%. Očekivanja za ostvarivanje visokog rasta bosanskohercegovačkih poduzetnika u 2012. godini su jako niska, te samo 0,7% ispitanika očekuje da će kreirati 20 ili više radnih mjesta u narednih 5 godina. Najbolje i najlošije ocijenjeni uslovi poduzetničkog okvira  za Bosnu i Hercegovinu u 2012. godini su isti uslovi koji su kao takvi ocijenjeni i u 2011. godini, uz blago poboljšanje vrijednosti.

Kao najbolje ocijenjeni uslovi poduzetničkog okvira za Bosnu i Hercegovinu u 2012. godini navedeni su komercijalna i pravna infrastruktura; dinamika internog tržišta i fizička infrastruktura, dok su najlošije ocijenjeni uslovi koji se odnose na politike vlada – konkretne politike, prioritete i podršku poduzetnicima; transfer istraživanja i razvoja te otvorenost internog tržišta. Pokazatelj rane poduzetničke aktivnosti pokrenute iz motiva nužnosti za 2012. godinu iznosi 58%, što već petu godinu zaredom ukazuje na to da se stanovnici u Bosni i Hercegovini, u većini slučajeva, odlučuju za ulazak u poduzetničku aktivnosti iz nužnosti.

Ovo su samo neki od najznačajnijih pokazatelja GEM istraživanja za Bosnu i Hercegovinu u 2012. godini. Kao i u prethodne četiri godine, GEM tim Bosne i Hercegovine će kreirati i BiH GEM izvještaj za 2012. godinu sa detaljnim analizama stanja poduzetništva i poduzetničkog okruženja u Bosni i Hercegovini, koji će sadržavati preporuke za unapređenje trenutnog stanja poduzetništva u našoj zemlji, u narednom periodu. Svjetski GEM izvještaj moguće je preuzeti na oficijelnoj web stranici Svjetskog GEM konzorcija (www.gemconsortium.org) i Centra za razvoj poduzetništva (www.cerpod-tuzla.org), a za više  informacija o GEM Svjetskom izvještaju za 2012. godinu možete se obratiti osoblju Centra za razvoj poduzetništva Tuzla.

(STUDOMAT.ba)


Sviđa ti se objava? Podijeli je sa prijateljima!

STUDOMAT
STUDOMAT je najveća internet zajednica studenata i mladih u regionu osnovana 2012. godine, namijenjena studentima i mladima u potrazi za informacijama o studiju i dodatnoj edukaciji, stipendijama, studentskim poslovima, smještaju i ostalim temama koje su interesantne studentima i mladima.
X