Na rektorskoj konferenciji zaključeno da je nastava uspješno obavljena u kombiniranom modelu

Da li studenti smatraju da je nastava "uspješno obavljena" u kombiniranom modelu?


Rektorska konferencija BiH
Rektorska konferencija BiH

Rektorska konferencija BiH održala je redovnu sjednicu kojom je predsjedavao rektor Univerziteta u Zenici prof. dr. Damir Kukić. Rektori javnih univerziteta i sveučilišta razmatrali su informaciju o realizaciji nastave na javnim univerzitetima i sveučilištu.

Zaključeno je kako je nastava uspješno obavljena u kombiniranom modelu prilagođena pandemijskim uvjetima. Time su javne visokoškolske ustanove ispunile svoje primarne zadaće i obaveze koje im proizlaze iz misije i strateških ciljeva.

Rektorska konferencija/zbor BiH razmotrila je informaciju o procesu institucionalne akreditacije i akreditacije studijskih programa. Prezentaciju o akreditaciji održao je direktor Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete BiH prof. dr. Enes Hašić.

Rektori javnih univerziteta/sveučilišta iskazali su nezadovoljstvo postupcima Vlade Federacije BiH za smanjenje sredstava za nauku u visokom obrazovanju. Rektori su Vladi FBiH uputili zahtjev za povećanje sredstava za nauku smatrajući da je nepravedno i štetno u vrijeme kriza zaustavljati istraživanje i razvoj jer su to faktori podizanja i unaprjeđenja svakoga društva.

Na sjednici novi rektor Univerziteta u Zenici prof. dr. Jusuf Duraković imenovan je za predsjednika RK/RZ BiH.

Rektorska konferencija/zbor BiH razmatrala je zaključke koji se odnose na izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak Federacije BiH, piše Sum.ba.