Mozgalica: Možete li riješiti ovaj matematički zadatak?

Koji je tačan rezultat? Pišite u komentarima.


Rješenje:

Rješenje zadatka je broj 7.