Mozgalica: Koliko će biti sati ako okrenete sat za 90 stepeni?

Ako okrenete sat za 90 stepeni u smjeru suprotnom od kazaljke na satu, koliko će sati biti?


sat mozgalica 1

Naučnici su davno dokazali da mozgalice ne samo da poboljšavaju vaše pamćenje već i povećavaju vještine razmišljanja.

I ne mogu samo djeca imati koristi od njihova rješavanja, jer su korisne i za odrasle. Pokušajte riješiti ovu mozgalicu!

Mozgalica glasi ovako:

 – Ako okrenete sat za 90 stepeni u smjeru suprotnom od kazaljke na satu, koliko će sati biti?

sat mozgalica 1

Rješenje pogledajte na narednoj stranici…