Mozgalica: Koji raspored boja odgovara trouglu?

Možete li riješiti današnju mozgalicu?


Rješenje

rj