Možete li riješiti ovu mozgalicu i provesti gavrana kroz labirint?

Koncentrišite se, naoštrite moždane vijuge i pokušajte provesti gavrana kroz labirint.


zagonetka vrana1

Na slici se nalazi labirint i zbunjen gavran. On mora da prođe kroz labirint, ali samo ako prati putanju crvena kuglica – siva kuglica – crvena kuglica – siva kuglica i tako do kraja.

Možete li da mu pomognete da nađe svoj put?

zagonetka-vrana

(STUDOMAT.ba)