Mladi iz BiH učesnici programa “Youth Reconciliation Ambassadors” u Beogradu

U organizaciji "Omladinskog odbora za obrazovanje" uz podršku Britanske ambasade održan je program Youth Reconciliation Ambassadors (Omladinski ambasadori pomirenja) u Beogradu. Program je trajao pet dana (od 08.09. do 13.09.2013. godine) i okupio je mlade ljude iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Makedonije i Kosova.


yra belgrade 2013

U organizaciji “Omladinskog odbora za obrazovanje” uz podršku Britanske ambasade održan je program Youth Reconciliation Ambassadors (Omladinski ambasadori pomirenja) u Beogradu. Program je trajao pet dana (od 08.09. do 13.09.2013. godine) i okupio je mlade ljude iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Makedonije i Kosova.

Piše: Nedima Džaferagić, učesnica programa

yra belgrade 2013“Youth Reconciliation Ambassadors” je program namijenjen mladim i ambicioznim osobama, spremnim da se uhvate u koštac s trenutnom situacijom na Balkanu, s posebnim fokusom na zapadni Balkan. Ideja programa je povezivanje istih, a sve s ciljem stvaranja novih ideja i pronalaženja novih rješenja za pomirenje u regionu.

Osim o pomirenju, tokom programa se raspravljalo i o euro-atlantskim integracijama zemalja u regionu, te kako učiti na primjeru Slovenije i Hrvatske.

Bosna i Hercegovina je dobila pet novih “omladinskih ambasadora” i to: Nedima Džaferagić (Ključ), Harun Išerić (Sarajevo), Jasmin Omerdić (Lukavac), Envera Suljić (Travnik) i Aleksandar Jerinić (Doboj). Svi oni će nakon ovog prvog dijela projekta da obave peer-to-peer edukacije u svojim organizacijama i prošire usvojeno znanje.

Jako je bitno napomenuti da su ovi mladi ljudi ambasadori sa vizijom za drugačiju budućnost Bosne i Hercegovine od one koju naša država sada ima, te da će raditi na ostvarivanju iste sa svojim kolegama iz regiona.

Na njihove edukacije su pozvani svi mladi ljudi koji bi željeli da diskutuju o ovim temama, a tačni datumi i mjesta održavanja edukacija biti će naknadno objavljeni.

(STUDOMAT.ba)