Međunarodni omladinski kamp “Sarajevo Peace Event 2014”

Međunarodni omladinski kamp u okviru događaja "Mirovne manifestacije Sarajevo 2014" održava se u periodu od 6. do 9. juna 2014. na Ilidži. Radne aktvnosti kampa će biti: obrazovne (predavanja i diskusije o nenasilju), umjetničke (muzički koncerti) i sportske (takmičenja).


logo peace event 2014 cover

Međunarodni omladinski kamp u okviru događaja “Mirovne manifestacije Sarajevo 2014” održava se u periodu od 6. do 9. juna 2014. na  Ilidži. Radne aktvnosti kampa će biti: obrazovne (predavanja i diskusije o nenasilju), umjetničke (muzički koncerti) i sportske (takmičenja).

Svi zainteresovani se pozivaju da se prijave, pojedinačno ili u grupama (u prijavi navesti ime i prezime, kontakt, te broj osoba).

Kamp je samoorganizirajući događaj – što podrazumijeva da možete predložiti neku svoju aktivnost (sportsku, umjetničku ili radionicu o neneasilju) i to navesti u prijavi. Radni jezik kampa je engleski, s tim da se radi na tome da se obezbijede prevodioci – volonteri na naše jezike. Očekuje se dolazak velikog broja madih iz Austrije, Njemačke, Italije, SAD, UK i ostalih zemalja.

Participacija za učesnike iz BiH košta 5 eura, a za učesnike izvan BiH 40 eura.

Aplikaciju možete poslati na e-mail: youth@peaceevent2014.eu.

Za više informacija posjetite: www.peaceeventsarajevo2014.eu.

(efm.ba)